Home SAMHÄLLE Blåljus Utbildat sig i syftet att begå islamistiskt terrordåd

Utbildat sig i syftet att begå islamistiskt terrordåd

Utbildat sig i syftet att begå islamistiskt terrordåd

Sedan flertalet år tillbaka har säkerhetspolisen pekat ut den islamistiska extremismen som ett av det största säkerhetshotet inom Svea rike och att den kravlös politiken inom flertalet områden skulle kunna leda till ytterligare terrorbrott inom gränserna.

Tack vare den modern teknik som finns idag så kan extremister relativt enkelt få tag i information om den tekniska utvecklingen som krävs för att kunna utföra en skoningslös och oförutsedd terrorhandling. I samband med Syrienkonflikten och senare även i Irak har, enligt säkerhetspolisen, antalet terroristresenärer som vill gå med i terrorgruppen IS ökat markant. I och med dom återvändande terroristerna har även radikaliseringen intensifierats snabbt i Sverige tack vare nonchalans och okunskap från politiker.

Ny har ett åtal väckts av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål mot en person vid Västmanlands tingsrätt där personen för egen del tagit del av utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet Personen åtalas för brott mot lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Personen misstänks bland annat ha tagit del av instruktioner om tillverkning och användning av sprängämnen och vapen med syfte att begå eller medverka till särskilt allvarlig brottslighet. Säkerhetspolisen har bedrivit underrättelsearbete under en längre period för att kunna bistå Riksenheten med förundersökningsmaterial i det aktuella fallet som inledits den 20 Februari i Västmanland.

Källa: SÄPO

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige