Home NYHETER Inrikes USA-VALET: Facebook censurerar Donald Trump mot svenska läsare?

USA-VALET: Facebook censurerar Donald Trump mot svenska läsare?

USA-VALET: Facebook censurerar Donald Trump mot svenska läsare?

USA-VALET: Facebook Sverige censurerar viktigt information till svenska läsare? Censur mot presidenten Donald Trump om vad han vill förmedla om det Amerikanska valet? Nu senast har Svenska Facebook antingen medvetet eller omedvetet gjort en felaktig översättning där viktig information tas bort. Läs mer

Informationen i Sverige om det amerikanska valet sjunker allt mer i kvalitén och man pratar i svenska medier helst om Covid-19, och pratar helst inte om det amerikanskt valarbete eller då helst bara i negativa termer som att Donald Trump är en diktator när han låter det demokratiska systemet ha sin gång.

Dock väljer det Svenska Facebook att censurera bort viktig information om en bra nyhetskanal med bra amerikanska nyhetertas helt bort:

Se bild 1 för den svenska översättningen:
Länk> Donald J. Trump


Så blir man som svensk läsare väldigt fundersam om vad Donald Trump menar, för det finns inget att titta på om man läser texten ordagrant..

Väljer man att översätta så blir det totalt annorlunda-

Se bild 2 för den amerikanska översättningen:

Plötsligt blir bilden helt annorlunda om vad Donald Trump vill förmedla.. Facebook som just nu kallar presidenten för “politisk” kandidat vilket är medveten falsk information av ett stort företag.

Donald Trump förmedlar en länk till en tv-kanal kallad för “One America News Network” som förmedlar konservativa och republikanska nyheter dagligen.

Man kan undra om översättningen är medveten eller om det slumpmässigt bara har gjorts ett fel i de automatiska inställningarna. Eller om just kanalen “One America News Network” är censurerad av svenska facebook som något dåligt för läsare och tittare i Sverige?

Frågeställningar:

Kommer Facebook även censurera det svenska valet 2022?
Om all information som skrivs om det svenska valet till utlandet översätts fel som skapar allvarliga konsekvenser i kommunikationen kan påverka valet?
Finns det en politisk agenda där den svenska regeringen dikterar vad som ska skrivas och inte?
Finns det politisk påverkan i Sverige mot Facebook, Om vad svenska medborgare och väljare ska få läsa om från USA?
Har svensk etablerad media även varit delaktig i  denna censur mot svenska medborgare?

Vi på BLADET.SE kommer undersöka saken närmare.

/Redaktionen

Källa:

Donald J Trump facebook
One America News Network
Youtube One America News Network

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige