Home Artikel Ursprunget till Coronaviruset är ännu okänt

Ursprunget till Coronaviruset är ännu okänt

Ursprunget till Coronaviruset är ännu okänt

Coronaviruset spred sig i början ifrån Kina men för att stoppa en fortsatt spridning så måste man hitta ursprungskällan, annars kommer det pågå fortsatta utbrott utan hejd, vilket är nu det största problemet.
Teorier är att viruset har sitt ursprung från en marknad i Wuhan och att smittan kommer från djur, eller då fladdermöss som är en maträtt i södra Kina.

Likväl har viruset samma verkan som en influensaepidemi med ett mindre antal personer som går bort och ett större antal också tillfrisknar. Alltså inte ett större problem än vanligt förutom att det är ett nytt sorts virus bland människor vad man vet samt att den verkar kunna mutera sig lättare än andra virus. Nu totalt vid senaste rapportering 3 februari så har över 17000 smittats och 361 personer dött.

Ursprungskällan tros vara ifrån en djurmarknad och att man först trodde det kom från ormar som brukas säljas som föda, utan man nu istället tror att det kommer fårn fladdermöss som ursprunget är men teorierna ses vara väldigt skakiga när det granskas. Bland annat går det att läsa på sciencemag.org:

De har hittat cirka 500 nya Coronavirus, varav cirka 50 faller relativt nära SARS-viruset på släktträdet, inklusive RaTG13 – det fiskades ur ett fekal-prov från fladderträdbo som de samlade 2013 från en grotta i Moglang i Yunnan-provinsen. “Vi kan inte anta att bara för att detta virus från Yunnan har hög sekvensidentitet med det nya som är ursprunget,” säger Daszak och noterar att endast en liten del av koronavirus som infekterar fladdermöss har upptäckts. “Jag förväntar mig att när vi har provat och tagit prov och tagit prov i hela södra Kina och centrala Kina att vi kommer att hitta många andra virus och några av dem kommer att vara närmare“.

Och bland virusforskare är många tveksamma även till teorin om fladdermöss. Bland annat skrivs det på virological.org att

Flera av dessa fladdermöss- coronavirus har tidigare detekterats vara rekombinant (viruskombination* red anm) under-poäng viktigheten av att göra lämplig analys vid analys av dessa virus med fylogenetiska metoder. Rekombination, i det här fallet mellan divergerande coronavirus som cirkulerar i fladdermöss, bryter mot vårt antagande om ett enda evolutionärt träd och måste därför övervägas noggrant när man drar slutsatsen för coronavirusutveckling från fullständiga genominriktningar. Vi tittar på mönstren för brytpunkter för att se om det finns några ledtrådar om betydelsen (eller inte) av dessa rekombinationshändelser.“.

Många teorier finns både bland forskare som bland allmänheten att viruset är från djur, skapat i viruslabb, bill gates, biologiska vapen, ormar, fladdermöss osv.

Dock ett av de nuvarande problemen är att man ännu inte har hittat ursprunget, vilket kommer att göra det svårare att stoppa fortsatt smittspridning. Exempelvis en gård på landsbygden som förser staden med mat bli ständigt virusfabriker för fortsatt smittspridning ifall gårdens invånare råkar vara sjuka. Likaså ifall viruset inte isoleras väl så är dess långa inkubationstid av 14 dagar ett problem.

Även i Sverige har kritiken varit hård mot slapphänt och lättsam inställning för fortsatt smittspridning. Bland annat har Mickael Loren från Lund som varit i Kina nyligen kritiserat beredskapen i Sverige då han inte hindrades att återresa, vilket han försökte upplysa svenska myndigheter att göra något men fick ingen respons.
Flera andra utlandssvenskar som befinner sig i Kina som Kristian Kumpumäki har också fått dålig information om hur ett återvändande ska gå till på ett bra sätt.

Intervju med svenskar som är eller har varit i Kina kommer inom kort.

/Redaktionen.

Snabbfakta om viruset Coronaviruset
Coronavirus är en grupp virus som orsakar sjukdomar hos däggdjur och fåglar. Hos människor orsakar virusen luftvägsinfektioner – inklusive förkylning – som vanligtvis är milda. Sällsynta former som SARS, MERS och det nya coronavirus som orsakar utbrottet av Wuhan coronavirus 2019–20 kan vara dödligt.
Källa: Wikipedia (medel faktakvalite )

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige