Tjänstefel har ökat med 1000%  Återinför ämbetsansvaret idag!

Vi har haft till idag en 1000% ökning av anmälda tjänstebrott med idag endast 0,39% domar för tjänstemän med ett icke existerande ansvar från politiker från olika ämbeten. Hur stort är mörkertalet idag?
Att politiker vill införa den äldre termen ämbetsmannaansvaret istället för tjänstemannaansvar och höja ribban för tjänstemännen är att dribbla med orden och ansvaret.

Låt mig förklara – Ladda ned statistiksammanfattningen idag!

Det är lätt hänt att man tolkar att tjänstemannaansvaret som regler för politikerna vilket tyvärr är en feltolkning , då det är en urvattnad lag för tjänstemän.
Förslagsvis borde de hårt arbetande politikerna som vill folkets bästa, att man återinför en nygammal men ny separat lag med en kraftfull lag om ämbetsmannaansvar. En lag som ska gälla för politiker samt därigenom utsedda ämbeten som generaldirektörer och landshövdingar m.m.
Detta kan göras i med att man reformerar konstitutionen för stoppa politikers vilja att bolla iväg sitt ansvar på myndigheter som lyder under tjänstemannaansvaret.

Många tidigare brottsbalkar har tagits över av andra nya lagar ibland bättre och ibland sämre.
En enskild lag för ämbeten har funnits men togs bort 1976 av regeringen som leddes av Olof Palme. Men även den gamla lagen var urvattnad från ickegällande ansvar av politikerna utan man hade även då fokus på tjänstemännen. På den tiden 1975  var antal brott var uppe i (icke)hiskliga 619 anmälda brott mot dagens 7274 anmälda brott år 2019.

Exempel på ämbetsansvar från 1948 som togs bort av Olof Palmes Socialdemokratiska regering:
1975:667  –
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.”
Lagen (1948:491) om ämbetsansvar för vigselförrättare i vissa fall skall samtidigt upphöra att gälla.”

Exempel på nyare regler som politiker måste förhålla sig till, exempelvis som budgetlagen, regelverk för revisionen, myndighetsförordningen. Tyvärr har man tagit bort ansvaret och fokus ifrån politiker och de enskilda tjänstemännen.
Vi har även den så kallade tandlösa kommunallagen som ingen verkar veta om att den existerar, eller som tjänstemän eller politikern totalt medvetet ignorerar för att kommunallagen kan lätt desarmeras i olika nämnder som kan köra över enskilda individers möjligheter att få rätt mot en kommun.

Justitieombudsmännen kom med sitt betänkande år 1976 om den nya tjänstemannalagen från Palmeregeringen att effekten som s-politikerna eftersträvade till inte skulle kunna uppnås om inte rejäla straffpåföljder tillkom.
Och idag vet vi, dåtidens makt valde att inte lyssna, man ville va naiv istället.

Utredningen om den nya Tjänstemannalagen som blev klart 1975 genomförd av personerna från regeringsrådet bestående av “Georg Ericsson, ordförande, och i riksdagsledamöterna Erik Adamsson, Ruth Anderson i Lerum, Nils Berndtson i Linköping, Allan Hernelius, Gunnar Larsson i Luttra, Hans Peterssoni Röstånga och Åke Wictorsson.”

 

 

 

 

För utomstående så skall Sverige ett av de mest korruptionsfria länderna i världen, men tittar vi på statistiken så är det endast i en bananrepublik som inte fäller sina medarbetare som begår fel.
Från 1976 till 2019 har vi haft en skenande ökning av antal anmälda tjänstemannabrott men allt verkar vara i frid och fröjd för endast 0.39% får fällande domar som oftast då är friande.
Och hur stort är mörkertalet?

Läs mer om vanliga medborgare som i Nynäshamns kommun blir överkörda av politiker som tjänstemän från kommunhuset >>

Du undrar vad som är problemet?
Titta på den senaste coronapandemin, vem skyller politikerna på? Myndigheterna.
Vem skyller myndigheterna på? Tjänstemännen.
Och vart är resultaten i domstolarna för ansvarsutkrävande?  0,39%!

Vill du veta attityden till ansvarslagarna? Titta på folkomröstningarna.
Trängselskatten, där folket röstar ja till att stoppa avgifterna eller västlänken i Göteborg.
Där kör politikerna över folket och påkallar undantaget att folkomröstning endast är rådgivande.
I en demokrati med ämbetsmannaansvar så hade inte det kunna ha skett, för ansvar hade påkallats.

Ställ dig frågan: Vart kan vi kräva ansvar från politiker och tjänstemän som skall tjäna folket?
Kära läsare .. Jag låter dig fundera på det för din egna självständiga analys.

Som avslutning på denna krönika:
Här nedan har du motioner från våra “folkliga” politiker som tror sig mena allvar. Precis som en mycket duktig Moderat politiker Ida Drougge att hon inte riktigt ser elefanten i rummet men nästan.

Bild från offentlig Facebook på Ida Drougge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här bild från Ida Drougges kommentarsfält där folk undrar om ansvaret köra över folket i folkomröstningar när de alltid flyr med ursäkten “bara rådgivande” Så får man veta att förslag inte rör politikerna själva.

BILD från Kommentarsfält på facebook med offentliga profilen Ida Drougge (M)

 

 

 

 

Våra politikers motioner i ämnet som inte löser problemet utan bara dribblar.

2016

2017

 


Fredrik Vargas
Krönikör och ansvarig utgivare
För den oberoende tidningen BLADET

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige