Home NYHETER Inrikes Tillskott krävs för att kunna fortsätta bekämpa brott

Tillskott krävs för att kunna fortsätta bekämpa brott

Sandcat

Ökade resursbehov de kommande åren på närmare fem miljarder kronor åren 2022-2023 för att finansiera tillväxten till drygt 38 000 polisanställda. Skriver Polismyndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen.

Det aviserade tillskottet i budgetpropositionen för 2020 gör att Polismyndigheten klarar sig med aviserat anslag 2021. Aviserat anslag för 2022 och 2023 har dock inte räknats upp för att möjliggöra tillväxten. För att klara tillväxten med en ekonomi i balans krävs anslagshöjningar med 1,6 miljarder kronor 2022 och 3,3 miljarder kronor 2023.

Anslaghöjningen ska främst gå till personalkostnader, men det krävs också satsningar på bland annat lokaler och fordon i takt med att antalet anställda ökar. Detta är en förutsättning för att kunna planera tillväxten och genomföra den i en jämn takt.

De här tillskotten krävs för att ge oss ekonomiska förutsättningar att klara tillväxten till drygt 38 000 polisanställda till 2024. Tillväxten är också förutsättning för att nå vårt långsiktiga mål om ett tryggt och säkert Sverige,” säger rikspolischef Anders Thornberg.

Polismyndigheten skriver i budgetunderlaget att uthållig tillväxt förutsätter att myndigheten får behålla eventuella anslagssparanden i sin helhet under perioden 2021-2023. Skälet till det är att genomförandet av den planerade tillväxten innefattar vissa osäkerheter om när kostnader tidsmässigt faller ut.

Några viktiga områden är en ökad lokal närvaro i landet, satsningar mot den grova organiserade brottsligheten, förstärkning av den gränspolisiära verksamheten samt ökad förmåga att bekämpa brott mot särskilt utsatta brottsoffer och it-relaterad brottslighet.

Budgetunderlaget utgår bland annat från den politiska målsättningen om att Polismyndigheten ska bli drygt 38 000 polisanställda till år 2024. För att säkra tillväxten krävs fortsatta ekonomiska förstärkningar av polisen som ger möjlighet att realisera de satsningar som angets.

 

Källa:Polisen

Foto: Wikimedia Commons

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige