Home #Vägledning

Etikett: #Vägledning

Inlägg
WHO

Skydda barnen från överföring av COVID-19

Röda korset , UNHCEF och Världshälsoorganisationen (WHO) utfärdade idag en ny vägledning för att skydda barn och skolor från överföring av COVID-19 Vägledningen ger kritiska överväganden och praktiska checklistor för att skydda skolorna. Den ger också råd till nationella och lokala myndigheter om hur man anpassar och implementerar krisplaner för utbildningsanläggningar. I händelse av skolstängningar...