Home talet till nationen.

Etikett: talet till nationen.

Inlägg
Ett tal till nationen – utan rätt nivå av åtgärder

Ett tal till nationen – utan rätt nivå av åtgärder

LEDARE: Ett tal till nationen utan rätt nivå av åtgärder där Sverige fortfarande blir sist i Europa. Stefan Löfven talar om långsamma åtgärder och medborgare ”inte får” sprida rädsla och panik, och medborgare ska ”lyda” myndigheters information. Agerandet från regeringen förlänger lidandet för befolkningen i Sverige. Samt ökar de ekonomiska konsekvenser för lång tid framöver...