Home Riksdagen

Etikett: Riksdagen

Inlägg

RIKSDAGEN: Ledamöternas arvoden höjs med 1 500 kronor

Enligt ett pressmeddelande höjer nu riksdagen sina egna arvoden igen. Från 66 900 kronor blir det från och med november i år 68 400 kronor i månaden till våra folkvalda. Riksdagens arvodesnämnd motiverar beslutet med att man, ”särskilt beaktat de löneförändringar under 2019 som ägt rum på arbetsmarknaden”. Statsministerns och talmannens arvode ligger på 176...