Home kraftbolag

Etikett: kraftbolag

Inlägg
Förlorade skattetvist på 22 miljarder

Förlorade skattetvist på 22 miljarder

Känn på siffran 22.000.000.000 SEK det är vad elproducenter med vattenkraft krävt i sänkning av fastighetsskatt, men nu förlorat i Förvaltningsrätten. Eftersom det påverkar bolagens kostnader, så är det förstås bolagens kunder som förlorar i slutändan och får betala. Kraftbolagen (ett 30-tal) hade yrkat att fastighetsskatten skulle debiteras till 0,5%, istället för 2,8% (av taxeringsvärdet)...