Home #Brottslighet

Etikett: #Brottslighet

Inlägg
Nationella trygghetsundersökningen 2020

Nationella trygghetsundersökningen 2020

Brottsförebyggande rådet, BRÅ genomför årligen den Nationella trygghets­undersökningen (NTU). Syftet är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. I undersökningen för 2020 kan man se att 47% av befolkningen oroar sig i stor utsträckningen över brottsligheten i samhället, och att...

Inlägg
Sandcat

Tillskott krävs för att kunna fortsätta bekämpa brott

Ökade resursbehov de kommande åren på närmare fem miljarder kronor åren 2022-2023 för att finansiera tillväxten till drygt 38 000 polisanställda. Skriver Polismyndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen. Det aviserade tillskottet i budgetpropositionen för 2020 gör att Polismyndigheten klarar sig med aviserat anslag 2021. Aviserat anslag för 2022 och 2023 har dock inte räknats upp...