Home #brottsforebygganderadet

Etikett: #brottsforebygganderadet

Inlägg
Nationella trygghetsundersökningen 2020

Nationella trygghetsundersökningen 2020

Brottsförebyggande rådet, BRÅ genomför årligen den Nationella trygghets­undersökningen (NTU). Syftet är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. I undersökningen för 2020 kan man se att 47% av befolkningen oroar sig i stor utsträckningen över brottsligheten i samhället, och att...