styrränta

Swedbank skriver i sin senaste Economic Outlook att vi har ännu inte nått toppen av inflationen och banken spår därför att vi kan vänta oss en styrränta upp mot 3 procent.

Swedbank tror att styrränta vänder ner i slutet av nästa år när inflationen stabiliserats. Samtidigt slänger banken in en brasklapp då elpriserna är volatila vilket gör prognosen ”mer osäker än vanligt”.

Situationen pressar konsumenter och företag.

Kunders bankkonton visade minus hos Swedbank

Hur man enklast förskingrar 1,8 miljarder dollar i Ukraina

Pengar=räntebelastade skulder | Ekonomin är mättad på skuld

Är banksystemet mättat på skulder – och vad innebär det?

Bankfack runt om i världen töms på guld

Sverige kopplas till penningtvätt i Ryssland via Estland

Vad är pengar – ekonomiskt haveri och skuldmättnad?

Inflation är inte detsamma som prishöjning

Egennytta – kortsiktigt, kontraproduktivt och helt enkelt idiotiskt

Banksystemet har tvingat kvinnor ut i arbete

Kvinna tvättade 41 miljarder kronor via Danske bank

Fed höjer räntan – höjningen är den största sedan 1994

– Hushållen kommer hålla hårt i plånboken när köpkraften försämras av hög inflation och stigande ränteutgifter. Arbetsmarknaden visar ännu motståndskraft men läget väntas försämras när sysselsättningsintensiva branscher såsom detaljhandel och bygg drabbas, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Sveriges BNP väntas öka 2,7 procent i år och sjunka 1,1 procent nästa år.

REAKTIONEN

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige