Home SAMHÄLLE Juridik SVT spärrar tjänster för vissa medborgare

SVT spärrar tjänster för vissa medborgare

SVT spärrar tjänster för vissa medborgare

20 åriga Yavar Zand har blivet spärrad att kommentera SVTs öppna FB-sida på livstid och är helt oförstående. SVT duckar att svara.

Yavar jobbar och betalar ”TV-skatt” så det krävs verkligen lagliga regler att spärra en av public-service kunder. Idag verkar ”obekväma åsikter” kontinuerligt spärras, i de offentliga forumen, inte bara SVT.  Skall vi ha ett öppet samhälle styrda av lagregler, så skall lagen gälla och inte en godtycklighet.

________________________
Så här var korrespondensen

Hej,
Ni har av okänd anledning för mig spärrat mig från SVT-nyheters facebook sida:
https://www.facebook.com/yavar.z
https://www.facebook.com/svtnyheter/
Jag undrar varför.
MVH
/Yavar Zand

SVT’s svar:
Hej Yavar,
Tack för att du kontaktar oss.
Ifall man upprepande gånger har brutit mot våra kommenteringsregler blir man tillslut blockerad. Du har blivit blockerad från SVT Nyheters Facebooksida på grund av att du upprepande gånger har kommenterat med personpåhopp mot andra personer och nedsättande generaliseringar mot vissa grupper. Om du vill läsa igenom våra kommenteringsregler igen finns de tillgängliga här: https://kontakt.svt.se/guide/svts-kommenteringsregler-socialamedier.
Önskar dig en trevlig dag.
Med vänlig hälsning,
Astrid
Kommunikatör

Efter det så har Yavar mailat ytterligare två mail, som de inte svarar på:

Hej Astrid,
Jag har inte brutit mot några regler.
När andra som ni skyddar gör personliga påhopp på andra är det tydligen ok men när man försvarar sig på samma nivå som angriparna kallar ni det för personligt angrepp.
Jag är 20 år. Menar du att jag ska jobba och betalas skatt 45 år till och finansiera er verksamhet men själv vara blockerad på public service?
Förstår ni över huvud taget hur skadad SVT’s anseende är ute på sociala medier.
Hur länge blockerar ni människor? På livstid? Det vill jag också gärna veta för det finns ingen information om det på sidan som du hänvisade till.
MVH
/Yavar
——————————————————————————–
Mitt andra mejl , som jag inte heller fått något svar på:
Hej,
Jag undrar hur länge blockerar ni människor på facebook? På livstid? Vad har SVT för regler för detta?
MVH
/Yavar

__________________

SVT är finansierat med offentliga medel, har t.om. en egen skatt för ändamålet. Fattar de beslut mot en enskild medborgare, så ska det enligt förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen vara överklagbara. Det är orimligt där det i allmänhet blir så att det är åsikter som blockeras inte beteendeproblem.

Bladet uppmanar Yavar pröva beslutet i Förvaltningsrätten i Stockholm, här får han utkast (Gäller även andra eventuellt drabbade). Det är ingen kostnad.

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Personnummer xxxxxx
Yavar Zand
address

E-post
Telefonnummer

Motpart
Sveriges Television, 556033-4285
115 27 Stockholm

Telefon 08-7840000

Saken
Överklagande av beslut

Yrkande
Att SVT skall upphäva blockering av klagande, så alla SVTs tjänster är fullt ut tillgängliga, inklusive möjligheten att kommentera.

Grunder
Klagande har fått sin möjlighet att kommentera på SVT FB-sida avstängd genom beslut av ”Astrid”.

Det finns ingen närmare överklagandeanvisning över beslutet, och motparten har sitt hemvist i Stockholm, så förvaltningsrätten bedöms vara rätt forum. Redan på grunden att överklagandeanvisning saknas, är grund för
upphäva SVTs beslut.

Sveriges television finansieras med skattemedel, särskild skatt för deras verksamhet, så även om det är ett aktiebolag, så är det en publik tjänst och förvaltningsrätten bör vara rätt forum, att pröva deras beslut att stänga av delar av deras tjänster för enskild medborgare.

Bevisuppgifter
Bilaga 1.

Bevisuppgifterna visar deras beslut att stänga av klagande och överklagandeanvisning saknas

Ort,            Datum,

______________________________________
Yavar Zand

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige