styrelsearvoden

Trots att Ericssonledningen har fått utstå mycket kritik för hanteringen av korruptionsanklagelserna i Irak på grund av att man misstänker att man har mutat terrororganisationen ISIS – föreslår nu valberedningen ändå höjda arvoden till styrelsen inför bolagsstämman. Det skriver TT byrån.

Ordföranden Ronnie Leten föreslås få sitt arvode höjt med 3,5 procent, eller 150 000 kronor till 4 375 000 kronor per år. Även övriga styrelseledamöter får sina arvoden höjda med ungefär lika stor procentandel till 1,1 miljoner kronor.

Valberedningen motiverar påslaget med att arvodena måste vara konkurrenskraftiga och att höjningen därför är “rimlig och välmotiverad”.

Samtidigt föreslås aktieägarna rösta igenom ett nytt bonusprogram till ledningen, som innebär en delkomponent för hur väl cheferna lyckas öka andelen kvinnliga chefer.

Ericssons aktieägare har fått se sina sparpengar ta ordentligt med stryk den senaste veckan i spåren av de avslöjade mutanklagelserna i Irak som Ericssontopparna vetat om i ett par år. Ledningen för telekomkoncernen har i viss mån erkänt korruptionen, men det är oklart kring vem som visste vad och när, och hur mycket som är informerat till de amerikanska rättsmyndigheterna som tidigare bötfällt bolaget med cirka tio miljarder kronor.

 

Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige