bopriskrasch

Tillsammans med länderna Kanada och Nya Zeeland tillhör Sverige de länder som löper störst risk för en bopriskrasch, och man bedömer sannolikheten till 50 procent för de tre länderna. Det skriver Oxford Economics i en analys som Direkt tagit del av.

Lånekapaciteten minskar: bostadsprisfall ”kommer sannolikt att bli utbrett”

Svenska hushåll drar in på nöjen och resor

Höga energipriser är drivkraften för inflationen i Storbritannien

Inflationen i Sverige steg till 8,5 procent i juni

Inflation är inte detsamma som prishöjning

Kommer inte ske en omstart av ekonomin – banksystemet går inte att rädda

I analysen räknas det på 50 års data från 14 utvecklade länder. Oxford undersöker styrkan på arbetsmarknaden och ränteuppgångar, vilket avgör sannolikheten för en bopriskrasch, nedgång på 10 procent eller mer.

”Historien visar att om arbetsmarknaden kan förbli stark är chanserna större för en mer gynnsam korrektion.”

Banken UBS bedömer enligt Affärsvärlden att ”bubbelrisken” i Stockholm är förbi efter nedgångarna. Nu är stadens bopriser endast ”övervärderade”.

REDAKTIONEN

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige