Home Artikel Sverige skrotade 26 fältsjukhus – skaffade in färre men modernare

Sverige skrotade 26 fältsjukhus – skaffade in färre men modernare

Sverige skrotade 26 fältsjukhus – skaffade in färre men modernare

Sverige skrotade 26 fältsjukhus under året 2004 under regeringen Göran Perssons tid som statsminister (S) med Leni Björklund (S ) som försvarsminister. Men under året 2005 fram till 2014 planerade man in nyare fältsjukhus men med lägre kapacitet med färre antal vårdplatser, som skulle nu behövas med Corona19?

Se här nedan avvecklingstabellen av 26 fullt fungerande fältsjukhus under år 2004 som likaså är okänt om de såldes eller skrotades:

Man ska komma ihåg att beslut om försvaret tas under breda former och överläggningar över blockgränserna så flertal av andra regeringar har haft möjligheten att förstärka och speciellt ta fältsjukhusen ut i drift för pandemier av sjukdomar som Corona-19, som finns med i beräkningarna sedan 2014-2016 .

Ett fältsjukhus styrka är just mobilitet och kan sättas in med kort varsel vid epidemiers centrum.

Ett utdrag från försvarsproposition beredd 2004 men som tog inriktningen om ett modernare försvar för internationell verksamhet och även nationellt, men man valde dock ha färre antal vårdplatser,
Se utdrag

De nya fältsjukhusen kom som bäst i drift under hösten 2013 med Första sjukvårdskompaniet som hade sin början svårt att rekrytera personal men vid full drift har 168 personer involverade med 56 vårdplatser. Det skulle finnas kapacitet att ta hand om virusepidemier, men kapaciteten som fanns från kalla krigets dagar var över. De nya fältsjukhusen var först tänkt för internationell operation som Mali 2015, men skulle kunna användas även nationellt vid behov.

Detta val av låg kapacitet från år 2004 fanns kvar länge och i ett reportage på Sveriges Radio 2017 så uppmärksammas bristerna. Politiker och Försvarsmakten har sedan dess försökt åtgärdat dem för öka kapaciteten. Men man konstaterade att sjukvården skulle få det svårt att samarbeta med Militärt stöd då stora lager saknades samt medicinskt lager var redan då lågt.

Och under 2018 så hade MSB i samarbete med FOI och Försvarsmakten vidareutvecklat fältsjukhusen för att öka samverkan gällande större epidemier, som även tränades under Januari 2020.

“2018
Inom ett pågående projekt, ”Enhetlig metodik, utbildning i rekognosering, provtagning och fältanalys vid en CBRNE-händelse”, arbetas med förmåga att hantera en CBRNE-händelse genom att i het zon utföra indikering, fältanalys och provtagning, samtidigt som man strävar efter att inte förstöra eventuella forensiska bevis. En målsättning är att harmonisera civila och militära enheter samt terminologin utifrån den som används av FM10. Deltagande operativa enheter är CBRN-teamen från Första CBRN-kompaniet, Avancerad indikering (räddningstjänst) samt Nationella bombskyddet. Som utbildare eller stödjande enheter deltar FOI, SkyddC, Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) och MSB.

Bladet.se försöker nå ansvariga för att veta vad kapaciteten är idag för fältsjukhus.

Vill man veta mer om militär sjukvårdshistoria under kalla krigets dagar med kapacitet på 88.000 akutvårdplatser så kan du läsa mer här> 

Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige