Home EKONOMI Stockholms bostadsmarknad – Allt fler av befolkningen stöts bort

Stockholms bostadsmarknad – Allt fler av befolkningen stöts bort

börskraschen

En stadigt växande andel av länets befolkning hamnar utanför en bostadsmarknad som i allt högre utsträckning endast fungerar för hushåll med höga och stabila inkomster. Det visar en ny rapport från Länsstyrelsen som DN rapporterar om nu på morgonen.

– Jag är uppriktigt sagt bekymrad. Det finns inga tecken på att situationen för låg- och medelinkomsttagare är på väg att förbättras. Stockholm har blivit för dyrt, säger Henrik Weston, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Under det senaste decenniet har länets kommuner arbetat intensivt med bostadsplanering vilket har resulterat i ett rekordhögt byggande – även om färdigställandet är på nivåer långt under det demografiska bostadsbehovet – 20.000 bostäder per år.

Förra året färdigställdes 14.300 bostäder jämfört med 16.000–17.000 åren dessförinnan. I år väntas minst 14.000 bostäder påbörjas, nästa år 15.000.

Men eftersom nyproducerade bostäder (bostadsrätter liksom hyresrätter) blivit allt dyrare att köpa och hyra är det nu uppenbart – skriver Länsstyrelsen i rapporten – att de inte kan lösa bostadsbristen för en växande grupp länsbor som inte har råd. Och riskerna för social oro kan väntas öka.

En studie från Region Stockholm som gjordes innan priserna började öka kraftigt under pandemin – visar att 70 procent av hushållen saknar möjlighet att köpa en nybyggd bostadsrätt, 60 procent har inte råd med en ny hyresrätt och 90 procent har inte råd med ett nytt småhus.

– Det måste finnas bostäder för alla typer av yrken, även de med lägre löner. Om det blir svårt att flytta till Stockholmsregionen påverkar det näringslivets, kommunernas och regionens förmåga att rekrytera. Alla kommuner i länet säger att det svåraste problemet är att hitta bostäder år människor med lägre inkomster, säger Henrik Weston.

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige