Home Artikel Snart blir din handläggare en Robot? AI Innovation of Sweden

Snart blir din handläggare en Robot? AI Innovation of Sweden

Snart blir din handläggare en Robot? AI Innovation of Sweden

Blir din handläggare en robot?
Idag den 28 Januari invigs centret “AI Innovation of Sweden” med näringsministern Ibrahim Baylan. AI står för “Artificiell intelligens” och med det nya centret skall innovationer öka med effektivisering i samhället. Vem vet, snart kanske din handläggare byts ut på Försäkringskassan till en robot? Läs vidare.

Centret AI Innovation of Sweden finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova och enligt pressmeddelande från regeringen idag är syftet att:
Fokus ligger på att öka förmågan att tillämpa AI genom samlokalisering och samarbetsprojekt samt genom att dela kunskaper, data och kompetenser.

Men tittar man på regeringens egna uttalade mål så verkar det hela röra sig om att minska kostnader i samhället att rationalisera bort tjänster vilket kanske är bra?

– Regeringens mål är att Sverige ska vara ledande när det gäller att använda AI och nu pekar vi ut riktningen för det gemensamma arbete som behöver ske i Sverige för att dra nytta av tekniken för att bättre identifiera sjukdomar, minska vår energianvändning, effektivisera produktion och förkorta handläggningstider, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.” Publicerad 

Redan idag används automatiska system där ansökningar till myndigheter gallras automatiskt bort ifall papper inte infinner sig i tid oavsett om ansökan finns på plats. Kommer det leda till avhumanisering av samhället och färre jobb med bättre eller sämre kvalitet och mänsklig känsla av närvaro?

Inom forskarvärlden så ser man oftast fördelar.
I Tidningen DT.SE i en artikel från år 2017 går det att läsa om Stefan Carlsson professor i datavetenskap på KTH som ger en syn på ärendet vid den tidpunkten.

DT.SE skriver 2017
“Stefan Carlsson är professor i datavetenskap på KTH och forskar om just artificiell intelligens.
I en artikel på högskolans hemsida konstaterar han att datorer kommer att bli så bra på mänsklig kommunikation om man till slut inte kommer att förstå om den man pratar med är en dator eller en människa. –
– Man kan fundera över vilka konsekvenser det kan få”, säger han. ”

Bladet.se ringer upp professorn i datavetenskap KTH Stefan Carlsson för att idag be om ett förtydligande svar från 2017 om artikeln DT.se i samband med dagens utveckling och som centret  AI Innovation of Swedens preimär 2020 kan ge det svenska samhället.

VI lyfter upp ett exempelfråga till professor Stefan Carlsson om “Försäkringskassan” som myndighet automatiserar och AI-implementerar för att få ökad effektivitet, om det kan ge problem med avhumanisering? Han undrar vad vi menar, då
Stefan Carlsson tror mer på att handläggningen blir effektivare hos en myndighet vilket kan ge mer kvalitativ tid till ärenden som kräver mänsklig kontakt och AI svarar på enklare rutinärenden som inkommer dagligen.

Stefan säger också
– Frågan borde vara ifall AI i framtiden kan blir bättre eller sämre än dagens mänsklig närvaro, vilket också är svårt att besvara, inget som jag vet idag.”.

Finns det forskning idag som utreder eventuella positiva som negativa konsekvenser av ett mindre mänsklig kontakt och närvaro med invånarna i ett samhälle?

– Inte vad jag känner till just nu, men det förbereds om frågor gällande etiska utmaningar med AI, det är ganska nytt senaste halvåret i Sverige.

Är inte detta ett sätt att avhumanisera samhället?

–  Alla de här AI systemen som vi konstruerar, de gör inget själva .. det är inte på det sätt man stoppar in kunskap. Utan man stoppar in människors erfarenhet och kunskap.”..

Intervjun bryts pga. uppkopplingsproblem men en hel del frågor kvarstår om forskning och vad för framsteg som kan göras och hur det gör för undvika eventuella problem som mindre mänsklig närvaro kan eventuellt ge.

Bladet.se kommer begära en ny intervju för ett längre reportage längre fram med professor Stefan Carlsson men också intervjua politiker inom forskning och utveckling av det digitala samhället.

/Redaktionen

info@bladet.se

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige