Home Corona Smittskydd Skåne arbetar för att förebygga vidare smittspridning

Smittskydd Skåne arbetar för att förebygga vidare smittspridning

Covid-19

Sammanlagt har man nu 14 Konstaterade fall av covid-19 i Skåne, det senaste dygnet har ytterligare fem personer konstaterades smittade av covid-19.

Samtliga sägs ha varit på resa i norra Italien och hålls nu isolerade i sina hem för att undvika vidare smittspridning. Ingen av fallen sägs vara allvarligt sjuk. 14 fall av covid-19 är nu konstaterade i Region Skåne och drygt 700 prover har analyserats.

101 personer i Sverige har nu kl 13:00 påvisats smittade av viruset covid-19. Det gäller 59 personer i Region Stockholm, 14 personer i Västra Götaland, 14 i Region Skåne, fem i Region Värmland, fyra personer i Region Uppsala,tre personer i Region Jönköping,en person från Region Örebro län och en person i Region Gävleborg.

Vad kan Region Skåne säga om patienternas hälsotillstånd?

Region Skåne lämnar inte ut några uppgifter om patienterna på grund av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd, personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Det som kan anges är antal smittade patienter, om någon patient är i behov av intensivvård eller om någon patient skulle avlida.

Smittspårning pågår

Smittskydd Skåne arbetar med smittspårning kopplat till de personer som konstaterats som smittade för att förebygga vidare smittspridning.

Alla allmänfarliga sjukdomar ska smittspåras. Det betyder att vårdpersonalen tillsammans med den som är smittad försöker hitta vilka fler som kan vara smittade. Smittspårningen görs för att minska spridningen av sjukdomen och för att de som kanske har blivit smittade ska kunna testa sig och få behandling om de behöver.

Råd till dig som är invånare

Om du får symtom ska du kontakta sjukvården genom att ringa telefonnummer 1177. Har du inga symtom behöver du inte kontakta sjukvården. För att få lämna prov krävs en medicinsk bedömning av sjukvården och en bokad tid.

För allmänna frågor om covid-19 kan man ringa till 113 13.

Löpande uppdatering om covid- 19

Region Skåne redovisar i likhet med Folkhälsomyndigheten antalet fall löpande en gång per dag. Då rapporteras antalet provtagna, antalet bekräftade fall och från vilka områden smittan kommer ifrån.

Bladet vill hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information Bladet.se rekommenderar att man följer World Health Organization (WHO) rekommendationer så man inte får bristfällig information.

Källa: Region Skåne

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige