Home NYHETER Granskning Skolinspektionen har sökt Engelska skolans ägare i åtta månader

Skolinspektionen har sökt Engelska skolans ägare i åtta månader

Skolinspektionen

Efter åtta månaders jagande har Skolinspektionen ännu inte fått svar på vem som äger Engelska skolan –  som 28 000 svenska barn går till varje dag. Det skriver Aftonbladet.

Hittills har man kunnat lokalisera en mexikansk naturgashöjdare, en brittisk fondförvaltare och en direktör i Luxemburg som gjort pengar på tyska biltvättar.

– Det finns säkert en anledning till att man lägger viss verksamhet utomlands. Det påverkar våra möjligheter att följa upp, granska och kontrollera, säger Carin Clevesjö på Skolinspektionen.

Skolinspektionens skiss över ägarstrukturen i Internationella engelska skolan liknar aktiekurserna i  näringslivsbilaga. Här finns företagsnamn som ”Fox Family Investment Holdings LLC”, ”Paradigm Capital Value Fund SICAV” och ”Ramatuelle Holdings”.

Intill de många företagsnamnen har myndigheten listat 25 fysiska personer bosatta runt om i världen. En mexikan som är en av Centralamerikas största leverantörer av naturgas, en brittisk börsmäklare, en direktör i Luxemburg.

Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat vis äger en av Sveriges största friskolekoncerner eller ingår i styrelsen. Exakt hur strukturen ser ut vet inte Skolinspektionen – trots att myndigheten arbetat med att reda ut det sedan sista oktober 2020.

Carin Clevesjö på Skolinspektionen säger att den komplicerade strukturen i Internationella engelska skolan sticker ut. Att myndigheten efter så lång tid ännu inte kunnat reda ut förhållandena är mycket ovanligt, om det ens någonsin har inträffat förr.

Finns det något som ni har sett som olämpligt i hur Engelska skolan lägger upp sin verksamhet?

– Jag kan inte gå in på det nu eftersom vi inte är färdiga med vår prövning.

Kan pengarna slussas utomlands, som ni har svårt att följa?

– Ja, det blir svårare. Det behöver inte vara olagligt, men vissa saker kanske är olämpliga.

Vad skulle kunna klassas som olämpligt?

– Till exempel att man inte fullgör sina åtaganden, att man inte betalar skatter och avgifter i tid, att man är dömd för brott, till exempel ekonomisk brottslighet.

Finns det något som tyder på att de bryter mot lagen?

– Nej det finns inga begränsningar i att ta ut vinster, eller att ha en utländsk ägare. Prövningen avseende lämplighet är inte klar.

Ordförande i riksdagens utbildningsutskott, Gunilla Svantorp (S) tycker det är fullständigt orimligt att svenska myndigheter ska lägga så mycket resurser på att jaga utländska ägare till svenska skolor. Hon anser att det är marknaden, och inte samhället, som styr svensk skola i dag.

– Det är provocerande. Det är uppenbart att våra gemensamma pengar som vi lägger på skolan går till något annat än eleverna.

Martin Ericsson

Relaterat
Skolstart och mobbning

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige