hemliga uppgifter

SDs kommunalråd – Christopher Jarnvall – i Norrköping har under åren kring millennieskiftet sålt hemligstämplade uppgifter till den franska helikoptertillverkaren NH Industries. Det skriver Norrköpings Tidningar.

Jarnvall jobbade vid denna tiden på Försvarsmaktens informationsavdelning. Informationen han sålde handlade om en upphandling av helikoptrar som NH Industries till slut vann. Dokument som NT kommit över visar att en kvarts miljon kronor sattes in på Jarnvalls konto i början av 2001, men en försvarskälla säger att han troligtvis fick mer.

Sverigedemokraterna – en del av den djupa staten?

– Hade jag känt till att det var sekretessbelagt hade jag inte lämnat ut det. Jag hade inte en aning om att det här var känslig information, säger Jarnvall till tidningen.

MUST är de dummaste jävlarna i Sverige – korrupta svin

När militära underrättelsetjänsten Must fick kännedom om läckan gjordes husrannsakningar hos Jarnvall och en överste i Värmland. 2002 lades utredningen om obehörig befattning med hemlig uppgift ner eftersom Försvarsmakten inte längre såg läckan som skadlig för upphandlingen.

REDAKTIONEN

Texten uppdateras kontinuerligt

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige