Home Corona Samhällsspridning höjs nu till mycket hög från Folkhälsomyndigheten

Samhällsspridning höjs nu till mycket hög från Folkhälsomyndigheten

Samhällsspridning höjs nu till mycket hög från Folkhälsomyndigheten

Nyheterna uppdaterade 2020-03-10 Kl:15:42

Folkhälsomyndigheten ser nu tecken på att samhällsspridningen i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men man höjer nu risknivån höjs nu till den högsta det vill säga mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Dagens rapport visar att 60 ytterligare personer konstaterats under gårdagen smittade av covid-19.  De smittade patienterna vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Smittskydd Stockholm sammanställer nu information om var de 60 personerna har blivit smittade. Hittills visar sammanställningen att majoriteten av personerna smittats i Italien eller varit i direkt kontakt med personer som smittats i Italien. Några fall har smittats i Iran eller varit i direkt kontakt med personer som smittats i Iran.Två av de 207 smittade är i behov av intensivvård.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smittan man har också väntat med att gå ut med alla fall i Sverige men gjorde en uppdatering av corona smittade till 341 fall i nuläget.

I nuläget innebär det att det är viktigt att varje person med symptom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Sjukvården måste även bli bättre på att göra en lägesprognos över patienter som kommer in till sjukhusen där man måste lära sig skillnad på influensan och covid-19 över hela landet, man pratar även om inhemsk smitta som eventuellt kan finnas inom riket på olika platser.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget i Sverige just nu.

Medverkar gör bland andra Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten, och Anneli Bergholm Söder, chef för den operativa avdelningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Myndigheterna ger en samlad information på Folkhälsomyndigheten om nuläget när det gäller covid-19, och svarar på frågor från media artikeln kan kommas att uppdateras under dagen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige