Finns GUD?

Finns GUD?

Frågar du mig, så är svaret definitivt JA. Frågar du ledande vetenskapsmän i världen, så är svaret normalt JA. Frågar du skolboken, så är svaret nej.

Mänskligheten här på jorden, är makalöst överlägsen allt annat liv på jorden. Jorden verkligen styrs av människan och det finns ingen slags konkurrens av något liv, vi känner till. Ändå om man lägger ihop alla människors samlade kunskap, med böcker, datorer inräknade, så är det bara inse människan vet praktiskt taget ingenting, inte ens 0,1% kunskap om den jorden vi lever på och det liv vi känner till. Det rätta är att säga, det enda vi vet, är vi vet i princip ingenting.
Att med så minimal kunskap som mänskligheten har och samtidigt försöka förklara och förstå, är förstås helt utsiktslöst, så komplexa frågor som hur livet uppstått, hur universum är fungerar ja det blir som en blind och döv, ska förklara hur en tavla ser ut. Ändå inte bara håller vi på med det, vi lär också ut den totala okunskapen, som det vore faktabaserad kunskap.

Människan är fantastisk, helt otrolig, vi kan bygga bilar, vi kan med raketer vi byggt flyga ut i rymden, vi kan sekundsnabbt kommunicera över hela världen ja helt fantastisk och väldigt svårt att tänka sig någon för så lite tid som för 100 år sedan, ens skulle kunna fantisera om dagens verklighet.
Ändå kan inte människan bygga ens en fungerande larv eller insekt. Det närmaste vi kommer att leka Gud, har varit att kopierat livet och manipulerat livet på olika sätt – oftast med rent förfärliga bristfälliga resultat.

Det som skolan lär ut, allt började med en smäll, Big Bang, sedan slumpade sig, så livet utvecklades från små organismer, fiskar, ödlor, apor, människor – för mig är det helt osannolik och vilseledande information.

Vi är ca 7 miljarder människor, om vi nu skulle som villoläran lär ut, uppstått genom mutationer av apor, hur gick det till? Blev det samtidigt 2 mutationer, en manapa och en kvinnoapa? Låt oss säga det blev så, då borde det på något sätt börjat med 2 människoliknande varelser, som sedan utökats, med barn osv.., som sedan fått ytterligare mutationer osv.  Om nu vi är idag 7 miljarder människor, så borde vi varje år se livskraftiga mutationer, motsvarande 3,5 miljarder år för 2 personer osv. Människan har vi relativt väldokumenterad att han/hon faktiskt varit relativt konstant lika under några 1000 år och inga direkta mutationer, möjligen olika former av missbildningar – möjligen en och annan arrogant människa som ser sig för mer än andra, men det är en annan sak.

Tittar vi vidare på djur och växtriket, det är samma sak, vi har inga direkta väsentliga förändringar, det finns anpassningar, korsningar, manipuleringar, men inte förändringar som på något sätt fastslår någon form av utvecklingslära. Tvärtom.

Fortsätter vi med jorden, som fullkomligt rusar genom rymden med ca 20 mil varje sekund, ändå har en ofattbar stabilitet. Vatten, olika liv, olika växter, luften, atmosfären ja allting i ett sådant samspel, att försöka få det till en slump, finns inte.
Titta ut, titta på varje sten, försök förstå varje atom, titta på varje litet grässtrå som är unikt, titta på träden där varje blad är unikt, titta på varje djur, varje människa och tänk på hur han/hon uppstod, andas in luften, titta på molnen – nej det här är ingen slump, det måste vara någon som skapat det här, som är så extremt överlägsen människan, precis som vi är överlägsna den encelliga amöban, så överlägsen måste skaparen minst vara över oss.

Någon har skapat det vi ser – Det finns en Gud – Var den Gudens vän, han vill det!

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige