Home Corona Region Skåne kraftsamlar för att kunna hantera situationen

Region Skåne kraftsamlar för att kunna hantera situationen

Region Skåne kraftsamlar för att kunna hantera situationen

Skåne börjar precis som Region Stockholm bli hårt pressade utav Covid-19 bara under det senaste dygnet har 35 nya fall av covid-19 konstaterats i Skåne. Totalt antal fall är just nu konstaterade till 60 fall.

“Vad vi vet har alla koppling till resa, bland annat till Italien och Österrike. I dagsläget finns inga indikationer på samhällsspridning i Skåne, men vi har beredskap och planerar för en sådan utveckling” säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Folkhälsomyndigheten meddelade i går att risknivån för samhällsspridning i Sverige har höjts till den högsta nivån. Det innebär att det nu är mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige och Region Skåne följer utvecklingen noga.

“Vi måste alla hjälpas åt. Det är nu extra viktigt att vara noga med handhygienen, att vid symtom på luftvägsinfektion stanna hemma och särskilt undvika att träffa äldre personer och andra som är sårbara,” säger Eva Melander.

Så hanterar Region Skåne situationen

Region Skåne kraftsamlar nu för att hantera situationen. Den påverkar all verksamhet inom den skånska hälso- och sjukvården och kräver omfattande arbetsinsatser från alla delar av organisationen. Regiondirektör Alf Jönsson har därför beslutat att alla verksamheter bör vara restriktiva när det gäller möten, resor och konferenser.

“Vi måste hushålla med våra resurser och låta våra medarbetare fokusera på verksamheten. Därför är det viktigt att vi prioriterar tillgänglighet och uthållighet och också överväger vilka möten, utbildningar och konferenser som i det här läget är nödvändiga eller kan senareläggas” säger han.

Pressträff

Med anledning av den rådande situationen bjuder Region Skåne in till en pressträff klockan 14:00 vid Dockplatsen 26, Malmö

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige