Home SAMHÄLLE Politik Praktisk taget all Svensk nyhetsmedia är statligt styrd/påverkad

Praktisk taget all Svensk nyhetsmedia är statligt styrd/påverkad

Praktisk taget all Svensk nyhetsmedia är statligt styrd/påverkad

Sveriges nyhetssituation är demokratisk unik och det är i grunden bara diktaturer som har liknande situationen.
Ca 90-95% av alla nyheter av olika slag vi får till oss, är via statligt kontrollerade företag, eller på något annat sätt styrd/påverkad av Svenska staten.  

Alla märker säkert hur likformig rapportering är. Ni kanske tror det är objektiva källor, men om ni läser vidare så ska jag förklara mera.

Vilket är Sveriges största mediaföretag?
Det oväntade svaret är Spotify, som har ca 5-6 ggr större omsättning än SVT/SR och mer än 10 ggr större omsättning än TV4. Det finns även andra stora aktörer såsom Comhem, Netflix osv.
Det här sättet att mäta mediakoncentrationen i Sverige, gör att analyser kommer fram till vi har stor bredd, men väljer man att bara studera nyhetsmedia – påverkansmedia, så ser läget helt annorlunda ut.

I praktiken har Sverige en enorm mediadominans runt nyhetsrapportering och olika former av påverkan, där statliga/regeringsvänliga företag totalt dominerar marknaden. Huvudaktörerna är SVT/SR/TV4 , Bonnier-gruppen, MTG och Schibstedt/Aftonbladet. Det finns förvisso även några till som Gota Media, NT media som är ganska stora, men i grunden med i samma typ av förbund såsom ovan.

SVT/SR/TV4
SVT/SR är ”helstatlig” verksamhet, som förut haft en tvingande avgift, numera en skatt som alla får vara med att betala. Formellt så ägs verksamheten av en stiftelse, Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR, av stiftelsens 13 ledamöter, utses 12 av de olika politiska partierna.

TV4 ägs av Telia, där staten är huvudägare. Staten via PTS (Post och telestyrelsen) delar ut tillstånd att sända i Svenska marknätet. Svenska staten äger ca 40% av Telia och har i praktiken full beslutanderätt hur styrelsen skall vara fördelad. Sedan är TV4 dotterbolag som Telia fullständigt kontrollerar vem/vilka som ska sitta i styrelsen. Telia köpte TV4 av Bonnier-gruppen för några år sedan, en affär som man kan tycka mycket om.

 

BONNIER-GRUPPEN
Bonnier är formellt fristående privatägt företag och inom nyhetsrapportering äger de ett stort antal tidningar t.ex. DN, Expressen och 20-talet andra tidningar. De är sedan några år tillbaka ägare av Mitt-media, som i sin tur äger en mängd tidningar.

Varje år får Bonniergruppen 100-tals statliga miljoner i presstöd, via sina olika tidningar. Bonnier är den företagsgrupp som får mest av det statliga presstödet på totalt 500 miljoner. I samband med Corona-krisen har regeringen meddelat, tidningar får extrastöd på 500 miljoner.

Utan presstöd skulle de flesta av gruppens tidningar läggas ner. Bonniergruppen är därför helt beroende av positiv relation till regeringen.

AFTONBLADET/SCHIBSTEDT
Schibstedt är ett Norskt mediaföretag som äger Aftonbladet, men som står Socialdemokraterna nära. Tidigare ägdes tidningen av LO, som är en fackföreningen med samarbete med Socialdemokraterna på agendan. Efter tidningen är såld, så har de fortfarande ett avtal, där de utser vem som ska vara chefredaktör.

MTG MEDIA
MTG Media är en del av Kinnevik med t.ex. TV3, och radiostationerna RIX, men även produktionsbolag som STRIX Television.
I grunden en fristående grupp, men beroendet av offentliga samarbeten är stora, t.ex. har STRIX gjort många produktioner som är sålda till SVT.
Gruppen har väldigt begränsad nyhetsrapportering.

ANDRA MEDIAGRUPPER
Det finns några stycken mediagrupper, där alla är ”relativt” stora och alla beroende av presstöd för sin drift. Fd Stampen, numera Gota media, äger t.ex. Göteborgsposten och har tidigare aldrig lyft presstöd, men får numera 40 miljoner per år. Gruppen köpte också Centertidningar, som gjort Centerpartiet till Sveriges rikaste parti.

En annan grupp är NTM (Norrköpings tidningar media AB), som äger bl.a. Norrköpingstidningar, Uppsala Nya. NTM ägs av stiftelser. Det finns en till mediagrupp som kallas för NTM, men står för Norrbottens media och är huvudaktör för tidningar i norra delen av landet.

PRESSTÖD
Presstödet har sin bakgrund i att man ville utjämna marknaden, där den tidning som hade svagare marknadsandel, skulle kompenseras ekonomiskt för få rättvisa driftsförutsättningar, men så är det inte idag, utan det är mer godtyckliga och svårt förutsebara regler.

I grunden så har vi en lagstiftning där riksdagen stiftar lagar, men genom något som heter förordningar, som också är lag styrs presstödet. Förordningar bestämmer regeringen hur de utformas, på så sätt får regeringen total kontroll hur presstödet fördelas.

Chefen för myndigheten är Charlotte Ingvar-Nilsson, hon utsågs av Alice Bah Kuhnke 2017 och var departementsråd (=chef över departementet) på kulturdepartementet vid utnämningen.

TT
Tidningars Telegrambyrå, är en nyhetstjänst som de flesta media rapporterar ifrån, många gånger bara rakt av kopierad text. TT, huvudägs av Bonnier och Aftonbladet med ca 33% ägarandel vardera.

KONKURRENSVERKET
Den här koncentrationen och ensidiga nyhetsbevakningen som det här innebär har förstås flera gånger prövats av konkurrensverket, men de kommer alltid fram till samma sak, att vi inte har någon mediekoncentration, det är sund konkurrens och bredd på nyhetsrapportering.

Generaldirektör för Konkurrensverket är Richard Jermsten. Även han har historik som departementsråd (Finansdepartementet) och närstående ”maktens korridorer”.

KOMMUNIKATÖRER
I Sverige har vi ca 30.000 offentligt anställa kommunikatörer, presstalesmän och motsvarande. Utbyte med media sker kontinuerligt och skapar både fördelar och styrd/påverkad rapportering.

 

NEDSTÄNGNING/SMUTSKASTNING
All typ av media utanför de etablerade blocken, misstänkliggörs, smutskastas, ignoreras, fryses ut och även rakt av nedstängningar – exakt som hos diktaturer.

Det här gäller åsikter, vad som rapporteras, när det rapporteras och vem som rapporterar.

Conny Andersson

Källor
Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förvaltningsstiftelsen_för_SR,_SVT_och_UR

Fördelning Presstöd 2019
https://www.dagensmedia.se/nyheter/medievarldens-arkiv/hela-listan-de-delar-pa-500-miljoner-i-presstod/

Myndigheten för press, radio och TV, presstöd
https://www.mprt.se/stod-till-medier/regler/

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige