Home BRÄNSLE & MILJÖ Orättvisa regler, Moped VS Elcykel

Orättvisa regler, Moped VS Elcykel

Orättvisa regler, Moped VS Elcykel

Orättvisa regler på något som i grunden är samma typ av fordon, samma hastighet och samma trafikrisker. Men den ena går på bensin och den andra på el. Det här är orimligt och många av reglerna för elcykel är direkt farliga.

Vi har extremt höga drivmedelsskatter som också påverkar förstås mopeder, som ofta har en förbrukning som en liten bil. Men detta är inte nog, mopeden missgynnas på alla andra områden på ett löjligt sätt.

Se jämförelsen!

Hastigheten är i båda fallen 25 km/h, men elcykeln går i praktiken fortare för du kan utöver det trampa och ge tilläggsfart. Elcykeln behöver du inte ha någonting, ingen försäkring, ingen hjälm, inget körkort ja du får t.om. vara onykter och köra elcykeln i trafiken.

Det finns två mopedklasser 1 och 2. Klass 1 får utöver ovan gå i 45 km/h och registreringsskyldighet och lite högre körkortskrav. Mopeder får går på el också, men de orättvisa reglerna följer med ändå.

Den gamla klassiska mopeden som fick gå i 30 km/h är sänkt till 25 km/h och motsvarar klass 2.

Så rimliga rättvisa regler behövs, två fordonstyper med liknande egenskaper och samma hastighet!

Transportstyrelsens regler, moped klass 2.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/moped-snoskoter-terranghjuling-och-traktor/forarbevis-for-moped-klass-ii/

Transportstyrelsen regler cykel
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Cyklist-mopedist-motorcyklist/Trafikregler/Regler-for-cykel/

Artikel om nykterhet för cyklister
https://bladet.se/bransle-miljo/det-ar-dags-infora-nykterhet-for-cyklister-i-trafiken/

Lag om vägtrafikdefinitioner (olika fordonstyper m.m.)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2001559-om-vagtrafikdefinitioner_sfs-2001-559

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige