Home Corona Nato anställd i Bryssel testad positiv för COVID-19

Nato anställd i Bryssel testad positiv för COVID-19

Nato

En Nato-anställd som arbetar vid huvudkontoret i Bryssel har testat positivt för COVID-19. Personen hade kommit tillbaka från en semester i norra Italien då kände sig dålig i slutet av förra veckan och då testades han på grund av uppkomsten av den feberliknande symtomen.

Personalen är för närvarande hemma i självisolering. Inom några minuter efter mottagandet av resultatet informerades alla arbetskollegor. De har nu jobbat hemifrån i från slutet av förra veckan och kommer att fortsätter att göra det.

Alla på Nato: s högkvarter har även informerats om det bekräftade fallet. Nato fortsätter att övervaka situationen fortlöpande och vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Från dagens rapporter har det globala antalet bekräftade fall av COVID-19 överträffat 100 000. Världshälsoorganisationen (WHO) påminner alla länder och samhällen om att spridningen av detta virus kan minskas betydligt eller till och med vända genom robusta inneslutning och kontrollaktiviteter.

Kina och andra länder visar att spridningen av viruset kan bromsas och påverkan reduceras genom användning av allmänt tillämpliga åtgärder, till exempel genom att arbeta i hela samhället för att identifiera människor som är sjuka, få dem till vård, följa upp kontakter, förbereda sjukhus och kliniker för att hantera en kraftig ökning hos patienter och utbilda hälsoarbetare.

WHO uppmanar alla länder att fortsätta ansträngningarna som har varit effektiva för att begränsa antalet fall och bromsa virusets spridning.

COVID-19 kan inte botas enligt specialister

För att säkerställa säkerheten för personalen och besökare har nu Nato vidtagit förebyggande åtgärder på deras huvudkontor, baserat på vägledningen som dom fått från Världshälsoorganisationen, för att minska risken för ytterligare infektionsspridning.

Dessa inkluderar tillfällig avstängning av vissa personalresor och att man uppmuntrar även att sin personal arbetar hemifrån man har dessutom tillfällig stängt av gruppbesöken på Nato: s högkvarter i Bryssel.

Nato berättar att dom förblir i nära kontakt med de belgiska myndigheterna Nato har även robusta säkerhetsåtgärder och planer för företagskontinuiteten vilket säkerställer att deras väsentliga arbete kan fortsätta utan några problem.

Alla ansträngningar för att bromsa spridningen räddar liv. Dessa ansträngningar ger hälsosystem och hela samhället mycket nödvändig tid att förbereda läkare och forskare med mer tid att identifiera dom effektivaste behandlingarna och utveckla vacciner.

Att tillåta okontrollerad spridning ska inte vara ett val av någon regering eftersom det inte bara skadar medborgarna i länderna utan det påverkar andra länder och den globala ekonomin.

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige