Home NYHETER Inrikes Nationella trygghetsundersökningen 2020

Nationella trygghetsundersökningen 2020

Nationella trygghetsundersökningen 2020

Brottsförebyggande rådet, BRÅ genomför årligen den Nationella trygghets­undersökningen (NTU). Syftet är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

I undersökningen för 2020 kan man se att 47% av befolkningen oroar sig i stor utsträckningen över brottsligheten i samhället, och att andelen har ökat med 4% sedan 2019. 47% är den högsta siffran sedan mätningarna startade.

Det är i denna undersökning lika många män som kvinnor som känner stor oro över brottsligheten i samhället.
När det gäller ökningen av brott i samhället så tror 81% avbefolkningen att den ökat kraftigt eller något under de senaste tre åren. 27% har under det senaste året ofta oroat sig för bostadsinbrott, det är på samma nivå som 2019.

Vad får denna otrygghet för konsekvenser?
26% uppger att de mycket eller ganska ofta under det senaste året har valt en annan väg eller ett annat färdsätt pga. oro för brott. 20% uppger att de ofta har avstått att skriva eller lägga ut något på internet pga. oro för trakasserier eller hot. Förtroendet för rättsväsendet som helhet fortsätter vara stabilt på ungefär 50% som anger att de har stort förtroende.
Andelen som uppger stort förtroende för polisen är 54%, en liten ökning från 2019.

Carina Vikman

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige