Home EKONOMI Nakd och Bubbleroom redovisar inte löner i sina klädfabriker

Nakd och Bubbleroom redovisar inte löner i sina klädfabriker

Löner

Löner som inte går att leva på, en farlig arbetsmiljö och långa arbetsdagar utan ledighet – domen är hård när några av Sveriges största e-handlare granskas i en ny rapport. Bland annat framgår brister på transparens och kunskap om arbetsvillkor. Men inget av bolagen vill svara på vad de som tillverkar kläderna faktiskt tjänar. Det skriver SvD.

Arbetsvillkoren för dem som tillverkar kläder för globala modeföretag som Inditex, H&M och Uniqlo har granskats under flera år. Det har också lett till ökad öppenhet – i dag redovisar delar av leverantörskedjan direkt på sin hemsida i anslutning till produkten.

Hur ser då transparensen ut för stora svenska e-handelsföretag inom mode- och sportbranschen? Jo – den brister på en rad punkter – vilket konstateras av den ideella organisationen Fair Action i en ny rapport.

Inget av de sex tillfrågade bolagen vill svara på hur mycket de som tillverkar kläderna tjänar. Och innan de blev tillfrågade av Fair Action redovisade ingen av e-handlarna vilka leverantörer och fabriker de köper in produkter från.

– Det är rimligt att kräva att ett företag ska kunna vara öppna med att deras produktion går rätt till. Vilka fabriker företagen köper från ska inte vara svårt att redovisa – det är information de redan borde ha tillgänglig, säger Elin Tjernström, projektledare på Fair Action och författare till rapporten.

Organisationen har granskat e-handelsbolagen Nakd, Bubbleroom, Junkyard (som ägs av norska Varner), Ellos, Stronger och Ridestore.

Att göra information om leverantörer tillgänglig är framför allt viktigt för dem som syr kläderna, enligt Elin Tjernström.

– Det gör att organisationer och fackföreningar i produktionsländerna kan kontakta klädföretagen om arbetarna behandlas illa, säger hon.

Kläderna som säljs under företagens olika varumärken är främst tillverkade i Kina, Turkiet, Indien och Bangladesh.

– Typiska problem för leverantörer i de länderna är låga löner och att anställda arbetar upp till tolv timmar per dag, ofta sex dagar i veckan. Det förekommer också rapporter om sexuella trakasserier, säger hon.

Hur vet ni att inte bolagen själva gör tillräckliga kontroller eller revisioner?

– Det är svårt för oss att veta hur bra koll de har, men just därför är det viktigt med transparens, för att utomstående ska kunna ta del av informationen. Och ett företag som gör revisioner är bara på plats då och då, medan till exempel fackliga representanter är på plats hela tiden.

Efter granskningen har tre av sex bolag, Nakd, Ellos och Bubbleroom, publicerat leverantörslistor på respektive hemsida. Resterande tre e-handlare planerar att göra det under 2021.

Nakd skriver i ett mejl att bolaget har som mål att nå spårbarhet i 80 procent av leverantörsledet senast 2025. Nakd, Junkyard och Ridestore uppger alla för SvD att de antagit det globala nätverket Amfori/BSCI:s uppförandekod. Enligt den ska de som syr kläderna bland annat tjäna lagstadgad minimilön, men vad leverantörernas anställda i praktiken tjänar kan företagen inte svara på.

Bolagen kontrollerar inte själva att koden följs, men ställer krav på att leverantörerna genomför revisioner genom en tredje part.

Även Strongers vd Annica Rantala skriver i ett mejl att bolagets leverantörer skrivit på en uppförandekod, och att Strongers egen personal gör årliga revisioner på fabrikerna.

Att bolaget inte har redovisat en leverantörslista beror enligt henne på den kraftiga tillväxten.

”Att vi växt så snabbt som vi gjort den senaste tiden har betytt att vi behövt bygga ut med fler och större underleverantörer samt utökat vår inköpsorganisation, dock kommer vi att kunna redovisa en lista över våra leverantörer inom kort”, skriver hon.

Elin Tjernström hoppas att bolagen även börjar redovisa lönedata, som flera stora modeföretag redan gör i dag. Hon påpekar att företag är skyldiga att ha information om och kunna visa att de respekterar grundläggande mänskliga rättigheter, till exempel löner som går att leva på, enligt FN:s vägledande principer för bolag och mänskliga rättigheter.

– De flesta av de granskade företagen har en kraftig ökning i omsättning och befinner sig i en expansiv fas. Det vi önskar är att de satsar lika mycket på hållbarhet som tillväxt, säger hon.

Martin Ericsson

Relaterat
Storförlust för sportkedjan XXL

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige