Home Corona Myndigheternas svek i Stockholms Län

Myndigheternas svek i Stockholms Län

Myndigheternas svek i Stockholms Län

De som har symtom som påminner om coronavirus kommer fortsättningsvis inte att inte att testas för covid-19 finner man att hitta på vårdguiden 1177 för Stockholms län.

Det gäller alla oavsett om de varit i de områden som tidigare varit utsatta för smitta eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19.

Tidigare under kvällen så har även Folkhälsomyndigheten gått ut med att Att Världshälsoorganisationen (WHO) nu deklarerat att Covid-19 är en pandemi, men Folkhälsomyndigheten menar på att det inte kommer innebära någon skillnad i hur dom hanterar sjukdomen.

Allt det kommer att ske från och med den 11 mars och man kommer då att koncentrera alla sina provtagningarna på Coronaviruset i Stockholms län till dem som är inlagda på sjukhus med symtom som påminner om Covid-19.

Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerar även att Covid-19 nu är en pandemi och att sjukdomen nu finns eller kommer att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder.

Vi har redan vidtagit flera viktiga åtgärder för att förhindra samhällsspridning och skydda de grupper som ligger i riskzonen, äldre och personer med andra underliggande sjukdomar” sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Man man menar nu på att man slutar med testerna för att skydda sina patienter på sjukhusen som redan har andra sjukdomar, det finns i nuläget kraftiga misstankar om att det helt enkelt saknas resurser i landet och att det i själva verket rör sig om att man inte är förberedda så som myndigheterna hävdat.

Är det något annat som ligger bakom detta beslut som kan äventyra människoliv runt om i Stockholms län? Om du har någon information att ge om detta så kontakta Bladet.se för vidare kontakt.

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige