Home MILJÖ & KLIMAT Ingen plastpåseskatt här – Tycker du det är rättvist?

Ingen plastpåseskatt här – Tycker du det är rättvist?

Ingen plastpåseskatt här – Tycker du det är rättvist?

Samtidigt som vi konsumenter upprörs över plastpåseskatten, så slipper all färdigförpackad mat plastskatt.  Tycker du det är rättvist?

Så ”skattebefrielsen” gäller alla plastprodukter utom just påsen du köper för bära dina varor. Stora och små.

Plastpåseskatten bryr sig inte om det är miljöfarlig eller miljövänlig nedbrytbar plast, samma skatt! Det här gör
att företag som satsat på miljön och ställt om produktion till miljövänlig, nu slås ut p.g.a. lagen.

På samma sätt gynnar skatten mat tillverkad i fabriker och färdigpackad och missgynnar små lokala försäljningar såsom marknader, butikstillverkning och all form av lösviktsförsäljning.

Man kan också förstås undra i sammanhanget vad statens administrationskostnad för hantera det här är.

Vill du läsa lagen, så finns en länk här
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-202032-om-skatt-pa-plastbarkassar_sfs-2020-32?fbclid=IwAR0WG6mCnIF6fYRXLpa5xhSlxz4VIB2YYsiy_DGLDtBhYwpy0GaAkilNpj8

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige