Home SAMHÄLLE Krönika LEDARE: Oppositionen chanslös mot politiserade myndigheter

LEDARE: Oppositionen chanslös mot politiserade myndigheter

LEDARE: Oppositionen chanslös mot politiserade myndigheter

LEDARE: Oppositionen är chanslös mot det politiserade Myndighetssverige som regeringen vilar sina beslut på. På ett enkelt sätt kan regeringen parera kraven om ansvarsutkrävande genom enkelt lägga tunga beslut eller “skuld” på personer inom myndigheterna. Ett effektiv vapen för skydd och värn att behålla makten.

Det krävs nyordning om vi ska ha en professionell myndighet som inte följer partipiskor.

Folkhälsomyndigheten och med deras Generaldirektör Johan Carlsson är en relativ nygammal myndighet som kom till under Alliansen tid men är en sammanslagning av tidigare smittskyddsinstitutet , folkhälsa och socialstyrelsens tillsynsmyndighet
.
Johan Carlsson är i grunden utsedd av den socialdemokratiska regeringen 2005 via socialstyrelsen tillsynsavdelning som blev “Folkhälsomyndigheten” år 2014.
Under år 2019 så får generaldirektören Johan Carlsson förlängt fram till 2021 av nuvarande S-MP regering.

I nuvarande ordning i Sverige så har regeringen gång på gång sagt sig vilja vila på myndigheter beslut och att de på ett effektivt sätt skjuter undan ansvar.

Nu när  människoliv offras på dess myndighetsaltare och aldrig kunna ställa en regering till svars för. Då grundlagen föreskriver att man inte får utöva makt över myndigheter (ministerstyre) är som till synes verkar accepteras av oppositionen. Ett tandlöst agerande.

Vill verkligen nuvarande regering med dess stödpartier (S-MP-C-L-V) i en framtid acceptera att ha en myndighet med generaldirektörer utsedda av M-KD-SD regeringar?
Eller varför inte regeringar stödda av V?

Sverige kan ses som ett kalle-anka-land där man stoltserar sig vara ett demokratiskt samhälle. Säger sig vara ett land för folket och mer legitim än Nordkorea så kan man förundras över hur granskande organ som Justitiekanslern, JO, eller konstitutionsutskottet är besuttna eller utnämnda av politiker för politiker. Att behålla makten framför allt i kommande mandatperioder sabotera eller samarbeta med rätt regimer i framtiden, verkar vara ett hyckleri med väljarnas demokratiska makt.

Flertal gånger har dessa problem med politiserade myndigheter lyfts fram av olika politiker och opinionsbildare för att försöka stoppa ett “spel” med väljarnas demokratiska makt.
Detta lyfts även upp av forskarna Miriam Steinvall och Johannes Wannong om hur statens legitimitet minskas bland väljarna.

Det forskningsproblem som vi valt att ta oss an är om en eventuell politiseringen av förvaltningen föreligger, i vilken tillsättandet av ledande positioner i praktiken tycks motiveras med politiska mål snarare än förtjänst och skicklighet som skall vara de meritokratiska kriterierna för tillsättandet och befordran av offentliga tjänstemän enligt lag (1994:260). Värd att läsa.

MÖJLIGHET
Det parti som tar sig an med kraft och mod att gå mot rådande trojka att våga satsa på att “demokratisera samhället” på allvar kommer att kunna vinna flertal nya väljare samt vinna ett legitimt skydd för att med kraft vinna ny mark bland samhällets invånare.

Fredrik Vargas
Redaktör och ansvarig utgivare

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige