Home SAMHÄLLE Krönika KRÖNIKA: Varför vill inte politiska partier prata om frihet till medborgarna?

KRÖNIKA: Varför vill inte politiska partier prata om frihet till medborgarna?

KRÖNIKA:  Varför vill inte politiska partier prata om frihet till medborgarna?

KRÖNIKA: Varför vill inte politiska partier prata om frihet till medborgarna?   Går vi igenom de politiska partierna i Riksdagen så är det sällan frågor om “frihet” utan snarare besläktade ämnen som rör äganderätten som enbart tas upp exempelvis strandskyddet och skogen. Varför talar man inte om skärpta krav och straff för de myndigheter som utnyttjar sina befogenheter och tar sig rätten över ditt liv? Eller beslut som inskränker föräldrars rätt till uppfostran av sina barn? Läs mer

Det som är anmärkningsvärt om vi tittar på varje partis program så är det sällan några förslag som ökar föräldrarnas rätt till ansvar och självbestämmande över sina barn, utan man vill istället öka skolors och myndigheters befogenheter att ta över föräldrarollen och ibland köra över föräldrarnas möjligheter till att bestämma sina liv och barns framtid. Just detta är pudeln i kärnan att politiker oftast förfasas över föräldrars påverkan på barnen att det skulle va fel att föräldrar styrde in barnen i en riktning som av nuvarande makt inte är önskvärd.
Slöjan på barn är en sådan sak oavsett om det är ett förtryckande plagg av kön så är det också förtryckande att skolan ska få bestämma barnens värdegrund? Vad är rätt värdegrund? Varför ska myndigheter och skolor bestämma över dina barn? Du som läsare kanske vill särskilja slöjan och värdegrund, att det skulle vara olika ämnen? Det är ju egentligen exakt samma element för förtryckande funktioner.

Tyvärr bombas du som medborgare av de olika partierna genom deras propaganda-medier med dessa frågor för att sedan glömma vad som egentligen händer med dina övriga friheter som egentligen är mycket viktigare.

Det är mycket viktigare att slå fast att du äger dig och din rätt till din kropp. Du äger din rätt va fri från myndigheters utövande och att de inte har rätten att klampa in i ditt liv utan samtycke.
Du äger rätten att få tala fritt – att skriva fritt – uttrycka dig fritt och att intrång i din privata sfär är ett brott mot din suveränitet. Att tvinga dig till vaccin eller ens ifrågasätta din rätt att resa eller träffa andra medmänniskor – försvåra din rätt röra dig genom höjda bränsleskatter!
Straffen för dessa frihetsöverträdelser av myndigheter, politiker, utövare av makten måste vara mycket hårda. Beslut som också riskerar ditt liv måste också straffas med hot om fängelse.
Inget av detta talas utan snarare tvärt om så vill man minska ansvaret och ge fler befogenheter att trampa in i ditt liv utan att ta konsekvens att strypa din suveränitet.
Varför ska staten få ta skatt av dig? Varför ska du betala staten för ditt arbete? Varför ska politiker som hatar dina åsikter få bidrag = dina pengar genom den inbetalade skatten? Varför?
Det har inget med solidaritet, rättvisa, jämlikhet att göra utan det är stöld och förtryck av dig som individ.

Istället borde vi visa empati, medmänsklighet till andra människors frihet och möjligheter och det är så vi säkerställer att folk får sjukvård och stöd, inte under tvång och tyranni över dig.

Conny


Fri skribent

Denna krönika speglar inte Bladet.se åsikter eller ställningstagande

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige