Home EKONOMI Börsen Kraftigt sänkta pensioner är att vänta!

Kraftigt sänkta pensioner är att vänta!

Hur mycket pengar som finns för pensioner, beror till stor del på utvecklingen av olika placeringar. I dessa Corona-tider har utvecklingen på finansiella placeringar varit negativ. Det har också i flera fall, återkallats väntad utdelning från företag. Så fonder tvingas sälja aktier istället för klara pensionsåtaganden.

Vidare så har samhällets källa till skattebetalningar, företagen, fått stora svårigheter vilket gör att offentliga inkomster/skatter kraftigt kommer minska. Samtidigt så ökar givetvis offentliga utgifter med olika former av stöd och andra kostnad p.g.a. Corona. På sikt måste statens finanser gå +-0.

Så kommer inte Corona-tiden snart vara över, så kommer pensioner behöva sänkas KRAFTIGT.

Uppskattningsvis:
– Mindre värde av pensionsbolagens placeringar  -10-20%
– Nedragning av offentliga utgifter -10-20%

Det kan tyckas vara skräckscenario och det är exakt vad Corona är, men tyvärr en realitet.

Conny Andersson

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige