Home BRÄNSLE & MILJÖ KOLDIOXIDMATCH DEL 2 – KATALYSATOR VS FARLIGA UTSLÄPP

KOLDIOXIDMATCH DEL 2 – KATALYSATOR VS FARLIGA UTSLÄPP

KOLDIOXIDMATCH DEL 2 – KATALYSATOR VS FARLIGA UTSLÄPP

Eftersom uppgivna huvudskälet till kontinuerliga höjningar av drivmedelsskatter är baserat på att CO 2 i luften skall minskas, så finns anledning att syna anledningen.

Förbränningsmotorer skapar miljöfarliga avgaser, där är katalysatorn en av vår tids bästa miljöuppfinningar som minskar farliga utsläpp med ca 90%.

Den vanligaste katalysatorn – 3-stegskatalysator har följande 3 kemiska steg:

  1. Minskning av kväveoxider till kväve och syre: 2NO X → xO 2 + N 2
  2. Oxidation av kolmonoxid till koldioxid: 2CO + O 2→ 2CO 2
  3. Oxidation av oförbrända kolväten (HC) till koldioxid och vatten: C x2x 2 + [(3x 1) / 2] O 2 → XCO 2 + (x +1) H 2 O

D.v.s. stor del av utsläppen förändras från farliga hälsovådliga utsläpp till koldioxid.

Dagens miljöpolitik är fullt ut fokuserad på CO 2 (koldioxid). Vilket är bäst att välja koldioxid eller miljöfarliga utsläpp?
Moderna bilar med datorstyrning p.g.a. regelsystem väljer öka på farliga utsläpp d.v.s. minska katalysatorns kapacitet, för att samtidigt minska CO 2 . (finns även andra CO 2 -faktorer).

Det är därför vi också haft olika skandaler kopplade till bilindustrin med VW i spetsen med runt datatekniken och mätuppgifter, även om det är mycket tyst numera.

Koldioxid är en naturlig miljövänlig gas, men den etablerade uppfattning är att den påverkar jordens temperatur.

Så vad väljer vi?
a) Mindre koldioxid och mer farliga utsläpp.
b) Mer koldioxid och mindre med farliga utsläpp.

Aktuell politik och internationella miljöavtal väljer a).

__________________________________________________________

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige