Home SAMHÄLLE Debatt INSÄNDARE: Elektrifieringen av fordonsparken går allt fortare utan konsekvensanalys!

INSÄNDARE: Elektrifieringen av fordonsparken går allt fortare utan konsekvensanalys!

INSÄNDARE: Elektrifieringen av fordonsparken går allt fortare utan konsekvensanalys!

Elektrifieringen av fordonsparken går allt fortare. Delvis för att myndigheter, i Sverige och övriga västvärlden, driver på men också för att bilföretagen ser förtjänstmöjligheter och konsumenter är intresserade av en teknikförändring. Det pratas ofta om de miljömässiga fördelarna med vad som kallas för utsläppsfria bilar. Men hur ligger det till om vi ser till helhetsbilden? Läs mer

Nu vet vi alla att det finns inget som heter utsläppsfri nyproduktion. Det bästa ur utsläppssynpunkt är att förlänga livet på de bilar som redan är i trafik och köra dessa på förnybara drivmedel. Däremot så räknas det sällan på effekten av att gå från produktion av brännbilar till en produktion av elbilar. Man pratar i och för sig inte om att förbjuda brännbilar (förutom nyförsäljning) helt men det kan ändå vara intressant att titta på utsläppseffekten av att ställa om från brännbil till el ur ett rent produktionsmässigt perspektiv. Eftersom det är klimateffekterna som man pratar om, i första hand, så kikar vi på koldioxidutsläppen men man kan nog räkna med att det är liknande förhållande även kring andra utsläpp. Det har vi dock inte lika mycket relevanta uppgifter om i nuläget.

De fakta vi har att jobba med är att det år 2019 (2020 har ju knappast varit ett normalår att räkna på) nyregistrerades 366 961 personbilar i Sverige. 4721 av dessa var husbilar så de räknar vi bort eftersom det inte finns någon jämförbar elvariant i dagsläget. 362 240 personbilar har vi alltså i försäljning varje år. Nu är det naturligtvis väldigt svårt att få fram ett utsläppssnitt på produktionen av dessa bilar så vi får förenkla lite för att få en bild av det hela. (https://www.scb.se/…/fordonsstatistik-december-2019/)

Vi har tidigare gjort utsläppsberäkningar på olika drivmedel, alltså utsläppen i drift, och vi väljer att använda samma exempel när vi nu tittar på produktionen. Teknikens Värld publicerade en undersökning där Golf TDI och e-Golf jämfördes. (https://teknikensvarld.se/elbil-renare-an-dieselbil-i…/) Där framgår det att det totala utsläppet av Co2 under tillverkning (vi antar fram till försäljare) var 5800 kg för dieselvarianten och 11400 kg för elvarianten. Alltså nästan det dubbla för att producera elbilar!

Det finns givetvis både större och mindre bilar på marknaden men om vi ponerar att Golf TDI motsvarar någon form av produktionssnitt så kommer produktionen av 362 240 personbilar med brännmotor att generera 2,1 miljoner ton Co2-utsläpp. Det är naturligtvis en ganska hög siffra. Om man nu ställer om och endast producerar elbilar och har e-Golf som ett produktionssnitt så skulle produktionen av 362 240 personbilar generera nästan det dubbla i Co2-utsläpp, 4,1 miljoner. 2 miljoner ton extra Co2-utsläpp innan ens bilarna har rullat en enda meter.

En vanlig personbil (genomsnitt 1200 mil per år) som drivs med fossila drivmedel släpper ut ungefär 2,3 ton Co2 per år. Så det ökade utsläppet från produktionen motsvarar 900 000 extra fossildrivna bilar i ett helt år. Det gör ju att på kort sikt så ökar utsläppen totalt sett efterhand som brännbilar byts mot elbilar. Har vi råd att öka utsläppen just nu?

Man bör ha den informationen i bakhuvudet. Sen vet vi ju sedan tidigare att elproduktionen tar allt mer utsläpp i anspråk. Det är en trend som vi måste vända på om elektrifieringen inte ska leda till en faktisk ökning av utsläppen även på längre sikt.
Om man nu skall satsa på klimat och miljövänligt, då bör alla ha hela informationen med sig och inte bara selektiva delar där den rådande finansiären bestämmer vilken del som är väsentlig.

Sen är det ju allmänt känt att det absolut bästa ur utsläppssynpunkt är att förlänga livslängden på de bilar som finns i trafik så länge som möjligt och börja köra de på förnybara drivmedel istället. Då skulle utsläppen fortsätta sjunka, precis som de gjort sen 70-talet, men i ännu snabbare takt. Anledningen att det inte förespråkas är troligtvis att det inte går att tjäna pengar på det som redan är sålt.

Det är vikten av en ordentlig konsekvensanalys!

Peder Blohm Bokenhielm
Ordförande för föreningen Uppror
bransleupproret.se


Följ Peder i hans diskussion om ämnet på Facebook här: https://www.facebook.com/groups/bensinupproret2.0/permalink/1716094558572052/


INSÄNDAREN är insändarens egna åsikter och företräder inte BLADET.SE – Vi förordar det fria ordet och ger utrymme till alla som vill skriva och få ut sin åsikt eller tankar. Kontakta info@bladet.se om du också vill skriva.

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige