Home SAMHÄLLE Krönika Hur deporterar engelsk polis kriminella? -Det finns lärdomar för den svenska polisen

Hur deporterar engelsk polis kriminella? -Det finns lärdomar för den svenska polisen

Hur deporterar engelsk polis kriminella? -Det finns lärdomar för den svenska polisen

Som bekant är jag vän av engelska polisreality-serier och följer dem på tv. Ett program som fascinerar mig är ”The Fugitives”.
Det programmet visar hur den engelska polisen hittar kriminella som vistas i England och deporterar dem. Faktum är att i England befinner det sig närmare 20 000 kriminella som inte kommer från England och myndigheterna ha vidtagit ordentliga åtgärder är för att hantera detta. Läs mer.

De har samarbete med europeiska polismyndigheter och får europeiska arresteringsorder på löpande band. Nacional Crime Agency (NCA) söker info om de kriminella och sedan verkställs ordern. Det kan gå på så lite som en timme och sedan är deporteringsenheten på gång och kollar upp förövaren och om allt går bra arresteras denne under dagen och tas till häktet.
Där har förövaren 24 timmar på sig att ta sitt fall inför en domare. I vissa fall får förövaren vara kvar om domaren bedömer att ordern är rättsosäker men i de flesta fall skickas de hem till länder som Polen, Lettland och Portugal där de får kännbara straff för vad de gjort. Alltså inget gulligull som här i Sverige.


Detta inlägg sponsras av:
Läs mer om våra produkter:

Forts KRÖNIKAN av Johan Gillman


För övrigt kan de till och med utvisa kriminella som har fått brittiskt pass som i ett fall med en våldtäktsman som dömts till 7.5 år för våldtäkt men de kom senare överens om att han skulle ta sitt straff i England. De jobbar även med andra länder utanför Europa som Indien Sydafrika och Brasilien där de tecknat deportationsavtal och skickar tillbaka mördare och andra utan att blinka. Hur gör de med de egna rymlingarna från England? De jobbar intensivt tillsammans med andra myndigheter och i Holland och Spanien har de ett nära samarbete. De gör räder hemma hos drogbaroner som levt gott på Costa del Sol och i Amsterdam och de släpper inte sina kriminella i första taget. De åker över med sina poliser och koordinerar arbetet på plats och detta bör frukt och ett stort antal grova brottslingar har nu fått sina straff i de engelska fängelserna.
Hur funkar det i Sverige?
Ja, vi alla vet att dömda brottslingar löper amok på svenska gator och hittar på diverse kriminella gärningar. Efter dom så utvisas de sällan då den svenska polisen inte har resurser att hantera dem. Oftast uppger brottslingarna att de har stark anknytning till Sverige och de får stanna. Anknytning är inte ett problem i England. I regel åker kriminella ut även fall de har barn i England och har bott därom många år. Hårt kan tyckas men folk gjorde valet att starta familjens en sådan bakgrund. Svenska polisen utvisar som sagt sällan någon och om de har otur står en aktivist i vägen och hindrar hela flygplanet från att lyfta. Sådana aktivister hade säkerligen tagits av flygplanet utan problem men i Sverige härjat de fritt. Det svenska systemet har misslyckats med att hålla landet säkert och Sverige har blivit ett paradis för gangsters när det knappt finns konsekvenser för de som begår brott.
Politikerna har ett stort ansvar att axla och det svenska samhället har inte kommit i kapp den skenande befolkningsökningen och hårdare attityden bland de kriminella. Dagens ungdomar växer upp med rädsla för drive by vilket är något jag som tonåring inte kunde fatta. En av mina barn har sett folk med vapen och jag själv har bevittnat vapenhot mot butiksanställda med min familj i närheten.

Min tvåårige och min sextonårige son som redan sett vapen undrar när politikerna tänker agera.

Johan Gillman
Oberoende krönikör


Detta inlägg sponsras av:
Folk  med åsikter vill också ha bättre hud.

Läs mer om våra produkter:


KRÖNIKAN är skriven av en fristående krönikör som står för sina åsikter och genom Bladet.se får yttra sig. Krönikan speglar inte BLADET.SE ställningstagande i den politisk debatten eller övrig debatt.


Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige