Home NYHETER Utrikes Europa Helt fungerande Corona-test lanseras i Storbritannien

Helt fungerande Corona-test lanseras i Storbritannien

Helt fungerande Corona-test lanseras i Storbritannien

Storbritannien lanserar ett test för Corona som fungerar till 100% för att mäta om du har varit smittad, genom en mätning av antikroppar i ditt blod. Stort steg till att få tillbaka folk i arbete, När tar Sverige steget, bryr Sveriges regering om sitt egna folk?

I Storbritannien godkänns nu ett test som kan säkerställa ifall en person har haft corona och har antikroppar från tidigare infektion av Corona, vilket nu kan lösgöra arbetskraft i många sektorer.

Preliminära beräkningar är 250.000 personer om dagen kan testas, vilket är ambitiöst och omhändertagande av den egna befolkningen. I Sverige får personer vara glada ifall de kanske får syrgas vid svår andnöd pga Corona.

Det går att läsa i Daily-Mail bland annat:
Experter förväntar sig att testet, som premiärminister Boris Johnson tidigare kallade en “game-changer”, kommer att identifiera de som har haft Covid-19 och kan vara immun i upp till tre år mot viruset.

Public Health England (PHE) tillkännagav att vetenskapliga experter hade genomfört en oberoende utvärdering av antikroppsblodtestet vid sin Porton Down-anläggning och fann att resultaten var “mycket specifika” med en noggrannhet på 100 procent.

Resultaten har hyllats som en “mycket positiv utveckling” i kampen mot coroanvirusutbrottet.

Testet är utformat för att hjälpa till att avgöra om en patient har utsatts för viruset som orsakar Covid-19 och om de har utvecklat antikroppar mot det.

Bladet.se kommer följa händelseutvecklingen i Storbritannien för att informera sina läsare om nya rön och möjligheter i kamp mot Corona.

 

/Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige