Home NYHETER Inrikes Gravida flickbarn offer för människohandel rapporterar Interpol i samarbete med Polisen

Gravida flickbarn offer för människohandel rapporterar Interpol i samarbete med Polisen

Gravida flickbarn offer för människohandel rapporterar Interpol i samarbete med Polisen

Den svenska polisen har publicerat ett pressmeddelande med könsneutral beteckning “Gravida barn offer för människohandel”  men självklart rör det sig om flickbarn i åldrarna 14 till 16 år som har drabbats. Läs mer

Polisen skriver bland annat
Sverige har deltagit i en internationell insats mot exploatering av barn. Flera barn påträffades med tiggeri, där den yngsta var 12 år, och två var gravida barn på 14 och 16 år.

Syftet med insatsen var att skydda utsatta barn och yngre personer mot exploatering för bland annat sexuella ändamål, tvång att tigga, tvång att begå kriminella handlingar, men även att störa ut kriminella nätverk som utnyttjar barn.

– Sverige har förbundit sig att identifiera och skydda barn som utnyttjas i ett ändamål som människohandelslagstiftningen föreskriver. Polisen har sett en ökning av barn från andra länder som grips för stöldbrott och utnyttjas för att bära vapen eller narkotika åt kriminella grupperingar, säger Per Englund, polisinspektör vid Nationella operativa avdelningen, Noa.

Samtliga barn som omhändertogs för tiggeri under insatsen kom från ett annat EU-land och hade kommit till Sverige tillsammans med släktingar. Gravida flickan som var 16 år hade kommit till Sverige med sin make.  Gravida flickan som var 14 år var ännu inte gift, utan den blivande maken befann sig kvar i hemlandet. Fjortonåringens föräldrar hade bestämt giftermålet och fått en summa pengar av de blivande svärföräldrarna.

Vilket var ett pressmeddelande från Europol: Child trafficking: 92 minor victims identified across Europe
Läs mer om pressmeddelandet på Polisen.se

Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige