Home BRÄNSLE & MILJÖ GRANSKNING: Motormännen – Bensinupproret – Naturskyddsföreningen

GRANSKNING: Motormännen – Bensinupproret – Naturskyddsföreningen

GRANSKNING: Motormännen – Bensinupproret – Naturskyddsföreningen

GRANSKNING: Att bedriva verksamhet i Sverige kan man göra på många olika sätt och det finns olika bolagsformer exempelvis Ideell förening.  Motormännen, Bensinupproret och Naturskyddsföreningen är bra typexempel inom samma ämnesområde som bil-bränsle-miljö. Vart får medlemmarna mest ut för pengarna?

Sverige är ett av världens mest föreningstätaste länder, där det står i grundlagen att man har rätt att organisera samt bedriva föreningsliv. Många tror dock att en förening inte har löner eller kan göra investeringar.

Exempelvis så har den ideella organisationen Röda korset idag över 400 anställda och med en generalsekreterare på över 95 tusen kronor i månadslön. utöver div utlägg för arbete. Så kan det tyckas vara rätt om man vill ha en professionell förening som jobbar för humanitär verksamhet i Sverige med internationella insatser.

Om ideella föreningar: Enligt bolagsverkets definition
“En näringsdrivande ideell förening driver någon form av näringsverksamhet. Det kan till exempel vara en idrottsförening som driver en kiosk. Ändamålet med föreningen måste vara ideellt, exempelvis religiöst, välgörande, vetenskapligt eller politiskt.

Vi tar och tittar på tre snarlika ideella föreningar som handlar om bilkörande och miljö: Motormännen (M Sverige) som organiserar 60.000 medlemmar, vi har Bensinupproret med 6000 medlemmar och når ut till 590.000 i sociala medier, och sedan Naturskyddsföreningen som har 226.000 medlemmar.

Ideella Föreningen Riksförbundet M Sverige (fd Motormännen)
Startades år: 1924
Har idag 60.000 medlemmar
43 anställda (2016 uppgift) med en styrelse av 9 personer.
Ordförande: Ulf Blomgren
VD: Christer B Andersson
Hemsidan: https://msverige.se/
Medlemskapsavgift: 540 Kr per år
Familjemedlemskap: 780 Kr per år
Ingen försäkring ingår i medlemsavgiften. Tecknas separat.
Rörelsen lönekostnader ger en snittlön på 420 000kr år. (år2017-2018)
Ordförande:  ? ?  kr i lön om året, före ersättningar.
VD har: ?  (Snittlön för en VD är 80.000kr i Sverige)

Att bli medlem i Riksförbundet M Sverige, vad får man?

Motormännens ide är att lyfta fram bilkörandet och vill göra den fossilfri till år 2050 och genom en medlemsservice förse med rådgivning, juridik, bilsäkerhet, för sina medlemmar.
Från att ge rabatter från 30 samarbetspartners som Elite Hotel, Nordic Choice, Carspect, Försäkring M deras egna försäkring som drivs som ett Aktiebolag och där föreningen agerar som ägare, med 10 -tals miljoner i omsättning.

De har en aktiv värvningsstrategi med att ringa sina medlemmar eller potentiellt nya medlemmar och har alltid som mål att värva in fler medlemmar och räknar det mot sin budget. De använder resurser för att påverka opinion för sina medlemmars vägnar genom att finnas i närheten av de stora partierna för att kunna påverka.

Föreningen M Sverige har senast redovisade ekonomi år 2018, för 2017
Där balanserade vinsten inklusive året 2017 vinst blev nästan 88 miljoner.
Noterat är att de har registrerat nytt ideellt bolag , Ideella föreningen Riksförbundet M Sverige som inte har redovisat något resultat än för 2019.

Man ska vara medlem i Riksförbundet M Sverige om man vill ha en professionell arbetande styrelse som jobbar fram avtal som gynnar medlemmarna med rabatter som gör bilåkandet bättre och att man vill ha en bilism som går bort från fossilbränslen till en elektrifierad bilflotta.  Frågan om medlemsavgiften på 540kr så ingår det dock ingen försäkring för bil utan tecknas separat i deras försäkringsbolag.

Ideella Föreningen Uppror (Bensinupproret 2.0)
Startades år: 2019
Har idag 6000 medlemmar (2019-2020 uppgift)
1 till ½ anställda (2019-2020 uppgift) med en styrelse av 5 personer.
Ordförande: Peder Blohm Bokenhielm
Ingen tillförordnad VD eller Generalsekreterare
Hemsidan: https://bransleupproret.se 
Medlemskapsavgift: 100 Kr per år
Ingen försäkring ingår i medlemsavgiften.
Rörelsen ger en möjlig snittlön 204.000 kr år. En obekräftad uppgift,
då det baserar på ett helt år, och de har inte varit verksamma mer än 7 månader för 2019. Detta före ersättningar.

Att bli medlem i Uppror, vad får man?
Upprors ide är att lyfta fram bilkörandet som roligt och vill att bensinpriset skall sänkas till 12 kr. Dock i och med att fossilfritt samhälle är lagstadgar så vill Uppror att biobränslen ska ökas och blandas in eller andra syntetiska drivmedel för hålla hela landet levande och göra det möjligt för alla med olika ekonomier som kanske inte har råd med elektrifiering. De kommer försöka påverka lagstiftning med opinionsarbete.
Uppror påverkar opinionen och har träffat flera partiledare och har en pågående opinionskampanj för bilismen. De når ut med app, videos, och demonstrationer och dialog gynna sina medlemmar och promotar för en smart miljöutveckling.
Föreningen är så pass ung att deras service idag till medlemmar är som följande: Ger rabatter från företag som bland annat Triborons (Fuellink) medel för minskat bränsleförbrukning, eller Insplanet för billigare försäkringar.

Föreningen Uppror är nystartat år 2019 och har redovisat ett 3e kvartal för 2019 offentligt som publicerades nyligen på Facebook.
Hela årsredovisningen kommer att ges medlemmarna inom kort när räkenskapsåret är färdigreviderat, enligt deras kansli. Räkenskapsåret är sammanslaget med 2020 då de är nystartade.
Tittar vi på information (där kostnaderna är redovisade för medlemmarna) så ser resultatet ut enligt följande: 165 000 kr efter preliminärt beräknad skatt.

Vill man vara medlem i föreningen Uppror (Bensinupproret) så är det klart billigaste alternativet i vår granskning. Föreningen har en väldigt låg avgift på 100 kr närmaste för låg kan tyckas. Där du som medlem får rabatter hos olika företag men likaså ett aktivt opinionsarbete med besök hos riksdagens stora partier. Med demonstrationer och kunna engagera sig i lokala föreningar. Det som skiljer sig från ovanstående är att Uppror också jobbar för bensinens pris ska sänkas i ett första steg. Samt att jobba för biobränslen, vilket Riksförbundet M Sverige  och Naturskyddsföreningen inte vill. Föreningen uppror verkar också för en så kallad “smart miljöpolitik ” som menar att man kan ha ett ökad bilism och ändå skapa bättre miljö.   

Ideella Föreningen Naturskyddsföreningen
Startades år: 1909
Har idag 226.000 medlemmar
150 anställda (2018 uppgift) med en styrelse av 13 personer.
Ordförande: Johanna Sandahl
Generalsekreterare: Karin Lexén
Hemsidan: www.naturskyddsforeningen.se
Medlemskapsavgift: 295kr år, eller 24kr månaden.
Rörelsen ger en snittlön på 420.000 kr år.
Ordförandes årslön på: 750.000 kr år före ersättningar.
Generalsekreterare årslön på: 919.000 kr år före ersättningar.
27% av ca intäkterna går till lönerna i Naturskyddsföreningen.
Ingen försäkring ingår i medlemsavgiften.

Att bli medlem i Naturskyddsföreningen, vad får man?
Föreningens ide är att samla intresserade medlemmar i naturfrågor, stärka känslan för natur och påverka konsumenter att köpa rätt produkter som gynnar miljön. Men även att försöka skydda hotade arter och miljöer och påverka makthavare och opinion. De har ett nära samarbete med vissa partier och direkt lobba för förslag som ändrar miljöpolitiken i Sverige.
Naturskyddsföreningen vill också som Riksförbundet M att verka för en fossilfri bilflotta innan 2030 (*M Sverige 2050), genom att alla deras fonder de satsar på ska vara 100% fri från fossila bränslen. De har ett aktivt arbete med en miljöpolitik som handlar om att förändra eller ta bort bilism medans förening Uppror förespråkar något som kallas smart miljöpolitik med ökad trafik.
Du får som medlem också rabatter, som åka billigare med SJ 10% billigare, eller att köpa produkter hos den ekologiska inredningsbutiken Grön.
Föreningens ekonomi är väldigt stark,  med
239,4 mkr (217,9 mkr), verksamhetsresultatet är 6,9 mkr (4,7 mkr) och årets resultat är 7,7 mkr (9,8 mkr). Med ett årsresultat ingår ett finansnetto på 0,7 mkr (5,1 mkr). Intäkter som kommer in under ett år och inte kan förbrukas samma år balanseras i det egna kapitalet. ” Då ska man också veta att staten direkt betalar till föreningen via sin organisation SIDA med stora resurser.
Av intäkterna så går ca 65 miljoner av intäkterna till löner.
Detta är inget som Riksförbundet M eller Uppror får idag, vilket kan vara ett starkt kort för dig vill vara medlem i denna förening att du vet att ekonomin stärks med skattemedel.
Man ska vara medlem i Naturskyddsföreningen om man vill ha en organisation som vill ta bort den fossilfria bilflottan. Också för att de har en lång erfarenhet av miljöarbete som handlar om att påverka konsumenter, påverka makthavare, och skydda miljö.
De är är tätt knutna till dagens regering med flera medlemmar i sin organisation, vilket är närmast en garanti för dig som medlem att du vet att de kan påverka.

Slutord i vår granskning:
Att vara med i en ideell förening är att få en organisation som brinner för sina intressen, och man är införstådd att det krävs resurser för att uppnå sina mål.
Genom att hjälpa sin förening som blir indirekt hjälpt med förmåner, förändrad levnadsvillkor genom opinion.
Vill man att sitt lokala hockeylag ska kunna ha råd att betala sina tränare lön, så bör man bli medlem samt konsumera mycket i föreningskiosken eller köpa bingolotter.

Av de föreningar vi granskade nu:
Riksförbundet M Sverige, Föreningen Uppror, Naturskyddsföreningen, så har alla dessa olika strategier med sina medlemskap. De har snarlika metoder eller samma ämnen med olika målsättningar. Det är tydligt att ju högre medlemskapsavgift ju mer aktivt kan en förening agera för dig som medlem. Du får ju även rabatter i olika företag att vara med i en förening, det är något som är vanligt hos många föreningar men storlek på rabatter avgörs oftast hur många personer som backar upp en förening.


Välj den förening du tror gynnar dig för dina mål och övertygelser.

Många i Sverige är anslutna i en förening, snittet säger att varje person är med i ca 4 olika föreningar.
Men många personer har också en förhärligad bild om vad en förening är.. När folk tror att en förening är ideell så innebär det att folk ska jobba gratis.
Närmast är det tvärtom, men volontärarbete genomförs oftast av medlemmar gratis för att gynna föreningen för hålla kostnader nere eller att den ska nå nya mål.

Intressant fakta om VD-löner som många inom ideella chefer titulerar sig, så finns det lite detaljer här om vad snittlönen är för vd.

/Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige