Home SAMHÄLLE Politik Fria skolvalet ska bort – dina barn ska bli ett ideologiskt verktyg och utsättas för fara

Fria skolvalet ska bort – dina barn ska bli ett ideologiskt verktyg och utsättas för fara

Fria skolvalet ska bort – dina barn ska bli ett ideologiskt verktyg och utsättas för fara

POLITISK ANALYS: Om man ska tolka den senaste tidens debatt och åtgärderna i de stora städerna för att påverka det “fria skolvalet” som bland annat har skett i Göteborg med Moderaterna i spetsen.  Och nu öppet diskuteras i Stockholm av Socialdemokraterna och Liberalerna. Varför? För att dina barn ska bli ett socialt politiskt verktyg och som får ta smällen tack vare regeringens utredning 2020-2021.
Läs mer om vilka politiker och partier inför ditt val och dess konsekvenser!

Det är nu uppenbart att politiken har misslyckats när förortsområden i de större större städerna fortfarande växer med nya enklaver av olika etniska samhällen som växer upp parallellt. Fast att bidrag tas bort så flyttar likväl landsmän från olika länder till “sina områden” där de känner sig hemma. Vilket kan ses som naturligt. Det är ju ändå ett fritt val!

Detta leder uppenbarligen till ett lägre resultat i skolan i dessa förortsområden enligt Pisa-resultaten som även är “dopat” genom att exkludera grupper från resultaten. 
Men likväl ökar problemen med undervisning och en bra grogrund för ett sunt samhälle minskas allt mer. Det är här politikerna vill briljera och lösa problemet med en quick-fix som förmodligen istället blir en “samhälls-dödare” istället.
Politikerna med sin “goda tanke” är att skapa en bättre grogrund för dessa barn i förorten genom att placera barn från stökiga våldsamma skolor till skolor med “bättre” grogrund. Politikers “goda” tanke är att förortsbarn ska integreras bättre och få vara med i en mer högpresterande skolor och på sätt låta andra barn i samhället ta smällen med att utsättas för:
Att utsättas för våld, våldtäkter, rån, misshandel, mindre tid med läraren, och få en skolklass där resultaten sjunker för att barn med lägre resultat och större behov sätts in och minskad samhörighet när den svenska kulturen undanträngs. Bra va!? Nej.

Ett gigantiskt socialt experiment är på väg att  bli verklighet: och noll ansvar från politikerna som eventuellt utsätter dina barn för all dessa kriminella situationer och eventuellt resulterar att ditt barn rånas, våldtas, dödas för att det ska skapas en bättre grogrund för barn med större behov.

Här en analys om vilka politiska partier som förespråkar denna ide om att tvångsplacera barn från bra skolor till dåliga skolor eller tvärtom:

Göteborg
Göteborg som är styrd av Moderaterna Anneli Rhedin (M), Ordförande med L, C och KD.
Med det senaste förslaget från Moderaterna är att man bussar ut barn från etniskt homogena skolor till skolor i utanförskap med splittrad skola med olika etniska grupperingar för att på sätt skapa bättre grogrund anser politikerna.
och med en stad där 26,5% är födda i ett annat land exkluderat av dess familjer som har sina barn födda i Sverige.

Det är att slå sönder barns sociala nätverk med sina vänner i sitt närområde och skapa osäkra individer som en ytterligare konsekvens samt ökad risk för rån, våld, våldtäkt och sämre skolresultat.
Här artiklar om dessa politiska ideer om social rättvisa i Göteborg:

Stockholm

I  Stockholm är det också Moderaterna som styr , med C, MP, KD, och 25% utlandsfödda.
Det är Liberalerna som tillsammans med Socialdemokraterna förordar socialistisk kvotering för att skapa en jämnare mix?  Vad för fel med svenska skolor ? Varför fel med mångfaldsskolor?
I en artikel i tidningen “Mitt I “så berättar tidningen bland annat:
I början av hösten väntas regeringen lägga fram förslag till ett förändrat urvals- och antagningssystem, med utgångspunkt i förra årets starkt omstridda utredning ”En mer likvärdig skola”.
Och Liberalen Isabel Smedberg Palmqvist  vill därmed acceptera socialismens ideer och säger bland annat
Utredningen föreslår bland annat att platserna till populära skolor ska lottas ut för att skapa en jämnare elevmix. Kvotering och förtur för vissa elevgrupper är andra förslag som politikerna nu ska ta ställning till.”

Stockholms skolborgarråd Isabel Smedberg Palmqvist (L) menar att

Det är hög tid att friskolereformen moderniseras. Jag brinner för valfrihet. Men friskolorna behöver vara med och ta ett större ansvar för att motverka segregationen och bidra till en mer likvärdig skola, säger hon.”

Utan tvekan vill politikerna nu låta Sveriges barn lyfta det stora ansvaret att hantera integrationen för att politikernas misslyckande har skapat enorma klyftor för att man inte lyssnar på expertisen gällande urbaniseringen, migrationen, och folkvandringens baksida om hur det påverkar sammanhållningen i ett land.

Moderaterna på riksplanet verkar dock inte lika förtjusta i Socialismen och angående Regeringens utredning om “En mer likvärdig skola” skriver M bland annat att den “perfekta” blandning är inte lösningen , men menar att det är boendesituationen som är problemet
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/m-att-skapa-perfekta-blandningar-av-elever-ar-ingen-losning

Den socialdemokratiska regeringens utredning som blev klar 2020 “En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” och ska beredas till verklighet 2021 tar bland annat upp:
Det råder bred enighet om att dessa ökande skillnader mellan skolor i mycket hög grad kan
hänföras till ökad skolsegregation. Elever har blivit allt mer uppdelade
Sammanfattning SOU 2020:2816 mellan olika skolor utifrån socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund.
En viktig förklaring till den ökade skolsegregationen är den allt större boendesegregationen men skolvalet och den ökade andelen elever i fristående skolor har bidragit till utvecklingen.
Sett ur skolans hela uppdrag är allsidigt sammansatta skolor och klasser väsentligt. Skolans funktion kan beskrivas i termer av kvalifikation för arbetsliv och för ett aktivt samhällsliv, socialisation och personlig utveckling.
Allsidigt sammansatta skolor och klasser ger goda möjligheter för alla
elevers utveckling i samtliga avseenden och stärker skolans demokratiska roll som mötesplats.

Politikerna erkänner att deras politik har misslyckats och att vanliga svenska barn ska städa upp röran genom att bli utsatta för politiska ideologiska verktyg för att de sedan ska absorbera “socioekonomiska” förhållanden som är orsaken till samhällets problem….en ideologisk klassanalys.

Vill du att dina barn ska bära bördan för ett politiskt misslyckande?
Min analys är att dessa politiker inte sätter sina barn i den framtida skolan utan låter dina barn ta smällen.

Här en liten fingervisning om vad som väntas när kommande reform blir verklighet om att du och dina barn ska ta ansvaret för misslyckandet och att du som förälder kommer att läxas upp för att du inte är lydig nog att integrera andras barn så att resultaten blir bättre.

Mariestads politiker: Föräldrar måste ta ansvar för sina barn

– Det hela började med att vi såg att flickor mådde sämre i Mariestad än i övriga kommuner i Skaraborg. Det finns också problem med att eleverna använder mobiler vid fel tillfällen och det kan vara stökigt. Däför har vi känt att vi måste ordna en bättre studiero. Där kommer föräldrarnas ansvar in att sätta gränser, säger Ida Ekeroth (S)”


/Conny Andersson
Bladet.se

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige