Home Corona Folkhälsomyndighetens råd fullständigt galna

Folkhälsomyndighetens råd fullständigt galna

WHO

Världshälsoorganisationen har deklarerat ett globalt nödläge mot folkhälsan med hänvisning till potentialen av viruset att sprida sig till länder som inte beredd att ta itu med smitta.

Coronaviruses (CoV) är en stor familj av virus som orsakar sjukdomar från vanlig förkylning till svårare sjukdomar som Mellanöstern respiratoriskt syndrom (MERS-CoV) och Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Ett nytt coronavirus (nCoV) är en ny stam som inte tidigare har identifierats hos människor.

Coronaviruset är zoonotiskt!

Vilket betyder att de överförs mellan djur och människor. Detaljerade undersökningar fann att SARS-CoV överfördes från sibetdjur till människor och MERS-CoV från dromedarer till människor. Flera kända coronavirus cirkulerar i djur som ännu inte har infekterat människor.

 

Symtomer att kolla efter?

Vanliga tecken på infektion inkluderar andningssymtom, feber, hosta, andnöd och andningssvårigheter. I svårare fall kan infektion orsaka lunginflammation, allvarligt akut andningsyndrom, njursvikt och till och med dödsfall.

Standardrekommendationer för att förhindra spridning av infektioner inkluderar regelbunden handtvätt, täcker mun och näsa när du hostar och nyser, koka kött och ägg noggrant. Undvik nära kontakt med alla som uppvisar symtom på luftvägssjukdom som hosta och nysningar.

Denna epidemi kan skjutas tillbaka, men bara med en kollektiv, samordnad och övergripande strategi som engagerar hela maskineriet inom regeringar. Vi uppmanar varje land att agera med snabbhet, skala och tydlig beslutsamhet. Även om vi fortsätter att se majoriteten av fallen i en handfull länder, är vi djupt oroade över det ökande antalet länder som rapporterar fall, särskilt de med svagare hälsosystem.” förtydligar Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus generaldirektör Världshälsoorganisationen på WHO´s presskonferens.

Världshälsoorganisationen varnar alla länder

Denna epidemi är ett hot för alla länder, rika och fattiga. Som WHO tidigare sagt bör även höginkomstländer förvänta sig överraskningar. Lösningen är aggressiv beredskap. WHO är också oroliga för att vissa länder antingen inte har tagit detta tillräckligt på allvar eller har beslutat att det inte är något de kan göra. Dom är bekymrade över att nivån på politiskt engagemang och de åtgärder som visar att åtagandet i vissa länder inte stämmer överens med det hot alla står inför.

Länder har planerat för scenarier som detta i årtionden. Nu är det dags att agera efter dessa planer. ” Säger Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus generaldirektör Världshälsoorganisationen (WHO).

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.

 

Samtidigt så kan man läsa i läkartidningen att man ifrågasätter Folkhälsomyndighetens råd att människor som är direkt hemkomna från extrema högriskområden som Iran eller norra Italien ska återgå direkt till arbetet och i övrigt vanliga aktiviteter, i synnerhet om de arbetar med människor som har hög risk att dö i en eventuell infektion.

“Anders Jansson, överläkare, ansvarig för hjärt-MR och spirometri, fysiologkliniken, Danderyds sjukhus menar att Folkhälsomyndighetens råd är fullständigt felaktiga. När det potentiella utfallet är katastrofalt måste man som myndighet undvika att ens ta mycket små risker. Kostnaden för att hålla det lilla antal vård- och omsorgspersonal som varit i riskområden hemma i två veckor är en extremt billig försäkring. Vi måste ändra detta. Senast i dag.”

Vi kan även kolla på hur Taiwan som ligger 81 mil från Kina och som har förväntats att ha det näst högsta antalet fall av COVID-19 fall på grund utav närheten till Kina.

Men Taiwan har lärt sig att ständigt varit redo att agera mot epidemier som kommer från Kina sedan den svåra SARS utbrottet 2003 och tack vare deras förståelse har dom åtgärderna som behövs för att genomföra dom så snabbt som möjligt för att förhindra en storskalig epidemi, det kan vara lärorikt för andra länder och faktiskt kolla hur dom agerat.

Agera och erkänna krisen!

2004, året efter SARS-utbrottet, inrättade Taiwanregeringen National Health Command Center (NHCC) som är en del av ett katastrofhanteringscenter som fokuserar på ett stora utbrott och fungerar som den operativa kommandopunkten för direkt kommunikation mellan centrala, regionala och lokala myndigheter.

Så när Världshälsoorganisationen blev underrättad om lunginflammation av okänd orsak i Wuhan så började taiwanesiska tjänstemän bedöma passagerare som kom med flyg från Wuhan, man kollade efter alla med symtomen feber eller lunginflammationssymtom innan passagerarna fick gå av.

Redan den 5 januari 2020 utvidgades sökandet till att omfatta alla personer som hade rest till Wuhan under de senaste 14 dagarna och som visade sig ha feber eller symtom på infektion i övre luftvägarna vid inresa

De misstänkta fallen screenades för 26 virus inklusive SARS och MERS och passagerarna som uppvisade symtom på feber och hosta sattes i karantän hemma och sedan för bedömning av läkarvården.

Läxan att lära sig!

Det nuvarande agerande fungerar inte utan man måste så snabbt som möjligt kunna producera en åtgärdsplan inklusive gränskontroll för flyg och båt där man kan identifiera ärenden med hjälp av den ny data och teknik som finns och sätta karantän på misstänkta fall och göra utvärdering så man kan hanterar kapaciteten man måste även utbildar allmänheten direkt, samtidigt som startar arbetet för att etablera kontakt med media för att stoppa missledande information.

Efter det kan man starta förhandlingar med närliggande länder och regioner där man arbetar för att kunna utforma en gemensam politik inom skolor/barnomsorg för att minimera smittspridning bland barnfamiljer samt infektionskänsliga för att sedan kunna stoppa lokaltrafik / tåg och ges möjlighet att kunna genomföra övriga nödvändiga förberedelser inom bland annat sjukvård och polis.

Att man dessutom sätter kompetent personal som inte bryter mot riktlinjerna man själva vill få ut till allmänheten bör ju vara en självklarhet för att inte tappa förtroendet från sina medborgare, där det är myndigheternas specialist kompetensen blir förlöjligad och på så sätt skadad i all framtid.

Läs även om coronas HIV-liknande mutation

Källor: Jama Network, WHO, Läkartidningen, Folkhälsomyndigheten

Foto: Wikimedia Commons, Christian Österman

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige