Home Corona Folkhälsomyndigheten spelar rysk roulette med barns liv

Folkhälsomyndigheten spelar rysk roulette med barns liv

Folkhälsomyndigheten spelar rysk roulette med barns liv

Folkhälsomyndigheten har vid flertalet gånger givit ut information om att barn inte kan bli smittade eller vara smittbärare detta trots att det finns kliniska studier som påvisar det motsatta och även myndigheter från andra länder.

Det intressanta i det hela är att man hävdar att man följer både Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer och även Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

ECDC konstaterade så sent som 2/3 – 2020 att covid-19 inte orsakar allvarlig sjukdom hos barn men att det ännu inte är känt om barn är en smittokälla för att sprida viruset.

Därför bör man överväga att man ska stänga skolor för att hindra vidare spridning av covid-19, särskilt om influensa och viruset finns samtidigt.

Röda korset, UNICEF och Världshälsoorganisationen (WHO) har även utfärdat vägledning för att skydda barn och skolor från överföring av covid-19 även om det nu bara är riktlinjer så har man givit en plan över hur barnen ska kunna fortsätta sin utbildning under skolstängning.

I händelse av skolstängningar innehåller vägledningen rekommendationer för att mildra de eventuella negativa effekterna på barns lärande och välmående. Det innebär att ha solida planer för att säkerställa kontinuiteten i inlärningen, inklusive alternativ för fjärrutbildning som strategier för online-utbildning och radiosändningar av akademiskt innehåll och tillgång till viktiga tjänster för alla barn. Dessa planer bör också innehålla nödvändiga steg för att eventuellt säkert återöppna skolor.”

Coronaviruset sprids när en smittad person hostar, pratar högt eller nyser eller via närkontakt (t.ex. kontakt med mun, näsa eller hud. Viruset finns främst i små droppar som frisätts i luften när man hostar och nyser. Det har också påvisats i avföring och blod men det är okänt om det smittar den vägen.

Forskarstudier finns att hitta!

Publicerade fall från Kina beskriver olika kvinnor med covid-19 i slutet av graviditeten som förlöstes med kejsarsnitt och som undersöktes med avseende på covid-19 som inte gick att påvisa i navelsträngsblod, fostervatten, barnets hals eller bröstmjölk.

Det finns allmänt känd mottaglighet inom alla olika grupper, där dom äldre och personer med nedsatt immunförsvar är mer benägna att bli allvarligt sjuka. Studier visar att barn har samma risk för infektion som vuxna även om dom ser ut att ha mildare symtomer men det finns inga garanti att dom inte får en allvarlig sjukdomsbild.

Symtom på barn!

Vid ett smittat barn så börjar det i huvudsakligen med feber, trötthet och hosta, vilket kan åtföljas av rinnande näsa, slemhinnor, diarré, huvudvärk etc.

Dom flesta barn har enligt observationer i Kina låg till måttlig feber och ibland ingen feber alls . Andra symtomer som kan uppstå när tillståndet utvecklas efter en veckas sjukdomen kan åtföljas av systemiska förgiftningssymtomer som rastlöshet, dålig aptit och sedan mindre aktiviteter.

Vissa barns tillstånd kan utvecklas snabbt och kan då utvecklas till andningsfel som inte kan korrigeras med konventionellt syre (näskateter/mask) inom 1-3 dagar. I svåra fall kan till och med septisk chock, metabolisk acidos och akut blödning och koagulationsdysfunktion uppstå.

Metabol acidos är ett allvarligt tillstånd som kräver sjukhusbehandling. På sjukhuset kan acidosen behandlas antingen med mediciner som ges direkt i blodet eller med tabletter. Oavsett vilket behövs ofta intravenös vätskebehandling vid metabol acidos.

Spelar rysk roulette med människors liv

Folkhälsomyndigheten måste nu börja agera med kraft för att skydda sina invånare och alla barn bör betraktas som smittkällor tills man kliniskt kan bevisa att symtomlösa barn inte är smittade eller sprider covid-19 i samhället.

Agerandet idag gör inget annat än att man ger signaler om att befolkningen är testobjekt sedan så borde väl Anders Tegnell lärt sig av sina misstag från svininfluensan då man genomförde en massvaccinering och över 400 personer som vaccinerade sig med Pandemrix fått narkolepsi och som allvarligt påverkar alla deras aspekter av deras liv eller ska man leka med människors liv denna gången också för att sedan rättfärdiga sina beslut med dåliga bortförklaringar?

Källa: The Lancet, Translational Pediatrics, Infectious Diseases Society of America, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Medrxiv, WHO, ECDC

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige