Home Corona Folkhälsomyndigheten bevakar endast situationen

Folkhälsomyndigheten bevakar endast situationen

Folkhälsomyndigheten bevakar endast situationen

Dagens presskonferens gav inga oväntade resultat när det kommer till Covid-19 men det gavs istället information som kan ge riktlinjer över Sveriges nuvarande situationen.

Bland annat så ges frågan till Anders Tegnell om han tycker att beredskapen i Sverige är god och i det ögonblicket så erkänner han att det finns brister och att det finns områden man behöver vara bättre på.

Inom internationella kretsar så börjar man nog i nuläget att titta på hur illa Sverige ännu en gång gör bort sig, och denna gången är det riktigt illa.

Man har officiellt tagit en approach att befolkning inte är värd något utan man slutar att ta prover på sina medborgare som kan vara smittade av Covid-19 och detta är ur smittoperspektiv oerhört farligt.

Idag finns det även fem personer ur personalen från intensivvårdsavdelningen i Hallands sjukhus som smittats av Covid-19.

Samtidigt så sätter man inte karantän för personal som varit i riskområden ifrån Stockholm och Västra Götaland, Per Follin på Smittskydd Stockholm berättar för Läkartidningen.

Vi betraktar alla som friska till dess att de får luftvägssymtom”

Även tidigare har det rapporterats i flertalet medier att ett 70-tal medarbetare på Södersjukhuset varit i kontakt med smittad patient. Den personalen togs inte heller ur tjänst och man kommer inte heller testa dom om de inte uppvisar någon symtom.

Folkhälsomyndigheten säger att man nu tar fram strategier för att bevaka hur antalet smittade ökar eller förändras, samtidigt som dom nya direktiven för vilka som ska testas och inte har ändrats i Region Stockholm och det finns en stor sannolikhet att det är något som vi även kommer få se ifrån andra län .

Folkhälsomyndigheten gav heller inga nya besked att ge angående skolor och barn utan man sa helt enkelt.

Vi ska inte stänga ner mer än absolut nödvändigt” enligt Anders Tegnell statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

I nuläget så ser det ut som om att man spelar ett dubbel spel med världshälsomyndigheten (WHO) genom att man har kontakt med dom och säger att man följer deras riktlinjer men i verkligheten så gör man något helt annat.

Om Sverige fortsätter att agera på det sätt som man i nuläget gör så finns det en stor sannolikhet att man tappar all sin befolknings respekt gentemot myndigheter och den kommer aldrig att kunna återställas.

Många har talat om systemkollaps och vad det skulle innebära och att en sådan händelse kan leda till att vissa samhällsfunktioner tillfälligt inte fungerar och det är nog tyvärr redan här, ansvaret för att det sker är ingen annans än politiker med myndigheter som nallat ur stads och pensionskassan.

En viktig beredskap inför en systemkollaps bör fokuseras på dom första 72 timmarna, det är då man ska se till att hålla sig borta från folkmängder med allt kaos och dramatik. Ett sådant scenario kan vara att klara sig utan elektricitet, rinnande vatten och sjukvård bara för att nämna några få. Det ger varje person tillräckligt mycket tid för att kunna samla in information om vad det är som händer och fatta logiska beslut om vad nästa drag bör bli.

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige