inflation räntehöjning fed

Den amerikanska centralbanken – Federal Reserve – säger att man ser tecken på att inflationen håller på att mattas av i USA. Men man anser inte att bevisen är tillräckliga för att centralbanken ska upphöra med sina räntehöjningar.

En majoritet av ledamöterna anser samtidigt att det är rimligt att slå av på takten med räntehöjningarna för att kunna utvärdera effekten. Det framgår av kvällens protokoll från det senaste mötet.

Centralbanken har successivt växlat ner från höjningar på 75 punkter till 50 punkter och nu senast 25 punkter i januari.

”Inflationsdatan de senaste tre månaderna har visat en välkommen minskning i den månadsvisa prisökningstakten men bevis på en sådan utveckling behövs i fler segment för att vi ska vara säkra på att inflationen är på väg nedåt”, säger Fed.

REDAKTIONEN

Relaterat

”Australien och USA kommer att undvika en lågkonjunktur”

Inflationen i Sverige är lägre än väntat enligt SCB

Ekonomin ”överhettas allvarligt” på grund av RBA

USA: Fed höjer räntan med 25 punkter

Deutsche Bank spår ytterligare fyra räntehöjningar

Rädsla för lågkonjunktur inför fler räntehöjningar

Stockholms bostadspriser är nere på 1600-talsnivåer

Bostadspriserna sjunker i Stockholm – men botten inte nådd

Australiens bostadsmarknad riskerar att drabbas av större krasch

Forskning visar att det aldrig varit så billigt att köra bil som i dag

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige