Home SAMHÄLLE Krönika EU kommissionens förslag för jämställdhet

EU kommissionens förslag för jämställdhet

EU kommissionens förslag för jämställdhet

Det är sällan vi får höra om vad EU har för tankar och resolutioner som kommer att påverka vår dagliga verklighet. Rapporterar om planen för jämställdhet som är tänkt att fastslås. Parlamentet har kommit med ett betänkande som lyder:

  1. Bekämpning emot våld emot kvinnor.
  2. Bekämpa stereotypa könsroller.
  3. Lika lön för lika arbete. Bindande insyn i lönesättning.
  4. Privatliv och arbete ska balanseras.
  5. Barngaranti, billig förskola för alla barn inom alla länder inom EU.
  6. 50/50 könsfördelning inom bolagsstyrelser.
  7. Mångfald på arbetsplatsen, införande av mångfaldsstadgor.

Alla dessa punkter låter ju väldigt bra, gemeneman skulle troligen säga ja om vi inte dissekerar frågorna på djupet. Om vi börjar med våld emot kvinnor, aha, Sverige har länge sagt sig att arbeta i sak. Hur kommer det sig att alla våldtäkter utomhus ökar. Traditionen av våldtäkt i Sverige är, någon närstående som begriper sig. Nu är problemet ännu större med utomhusvåldtäkter. Könstympning, flickor som “ramlar ned från balkonger” är också nytt. Inga svenska flickor dock.

Könsroller, detta betyder att vi ska läras att tro att det finns fler kön än två och att det finns en giftig maskulinitet. Jag undrar när den giftiga kvinnliga feminiteten ska påvisas? För den finns också och tror ej heller på att det finns andra kön än kvinnligt och manligt.

Lika lön för arbete, i Sverige har vi redan det men om du väljer att vara hemma på lång föräldraledighet som kvinna så måste du acceptera att de som jobbat under din föräldraledighet får högre lön än dig. Sen efter föräldraledigheten gäller det att jobba på hårt för att komma ikapp. Föräldraledighet är inte av Gud sänt, det är en rättighet som Sverige valt att ge till föräldrar.

Privatliv och arbete i balans. Vilken utopisk tanke. Vem var “ljushuvudet” som kom på denna ej genomförliga tanke för samtliga arbetare inom EU? Den här punkten var svårast att försöka förstå. Kommer inte att kunna hända, utopisk tanke.

Barngaranti, att alla barn i EU ska ha rätten till billig förskola. Aha, alla länderna ska ha det som i Sverige. Vem ska betala för att andra länder genomför detta? Jag tänker inte betala för andra länders barnomsorg i alla fall

Könsfördelning i bolagsstyrelser 50/50. Nu blir jag arg, då jag suttit i bolagsstyrelse och blev invald på grund av min kompetens i sak. Jag vägrar könskvotering, vill veta att jag sitter där av min kompetens och inte av in kvotering. Alla kvinnor måste säga stopp, för vi som kan sak kommer att ses som in kvoterade, då synliggörs inte vår kunskap. Stopp på detta dumma förslag.

Mångfald på arbetsplatsen. Dom arbeten jag har haft de senaste 15 åren har haft mångfald. Det har funnits människor från olika länder, det har funnits homosexuella, det har funnits funtionsförhindrade i vissa fall. Men innebär mångfald att du även kommer att få rätten att tycka politiskt olika än massan? För det är den biten jag ser fattas. Alla ska tycka en och samma sak ter dig som.

Att som t ex mig bli tyst på arbetet när jag ser att ni löser inte problemen så här, att då inse, bättre att vara tyst på jobbet med en alternativ lösning som går emot konsensus, tills att det inte längre går och tillslut begära att sluta.

Dessa punkter ovan representerar en viss ideologi som jag vägrar att köpa och som jag kort försökt att sammanfatta. Orkar inte vara tyst, det går helt enkelt emot mina egna grundvärderingar och jag måste få ha rätten att säga vad jag ser som bättre alternativ på jobbet, fb eller andra plattformar.

Ärlighet varar längst.

Chefredaktör

Martina Wickham

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige