vaccin

59 av 928 bedömda fall av misstänkta vaccinskador mot covid-19 har fått bifall av Svenska läkemedelsförsäkringen och lett till ersättning. Det rapporterar Läkemedelsvärlden.

I de 59 fall som godkänts handlar det om personer som har haft besvär mer än 30 dagar och där skadorna med övervägande sannolikhet bedömts bero på vaccinet. Majoriteten av fallen har handlat om besvär som feber och huvudvärk. Men bland de allvarligaste fallen finns fyra dödsfall.

Robert Ström, vd på läkemedelsförsäkringen, understryker att risken att drabbas för en vaccinskada är mycket liten, sett i relation till hur många som vaccinerats.

I Sverige har 84 procent av befolkningen över 12 år, motsvarande 7 546 350 personer, vaccinerats med minst två doser mot covid-19, enligt Folkhälsomyndigheten.

Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige