Home Corona Epidemiologer står inför problem vid skapande utav vaccin

Epidemiologer står inför problem vid skapande utav vaccin

Epidemiologer står inför problem vid skapande utav vaccin

Det två stammarna av coronaviruset som nu sprider sig världen över kan ställa till ett problem för Epidemiologer som ska hjälpa till att ta fram vaccin.

Över hela världen arbetar flera grupper med ett vaccin mot viruset men det betyder också att varje vaccin måste kunna rikta in sig på funktioner som finns i båda ”L typen” och ”S typen” för att vara effektivt mot viruset.

Expressen skriver även att ”Smittan är klassad som allmän- och samhällsfarlig enligt Smittskyddslagen. Det ställer även särskilda krav på laboratorier, läkare och patienter. Läkare är skyldig att anmäla upptäckt till regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Vården ska smittspåra för att hitta smittkällan och andra som kan ha smittats och patienter kan sättas i karantän eller isolering. Den är smittad eller har anledning att misstänka det är själv skyldig att ”vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk”.

De vanligaste symptomen inkluderar feber, torr hosta och trötthet. I de svåraste fallen kan människor med viruset utveckla andningssvårigheter och kan i slutändan uppleva organsvikt och i vissa fall är det dödlig utgång.

Men många får bara en rinnande näsa eller ont i halsen. Vissa personer med viruset visar inte några symtom alls och det kan bero på att de har starkare immunsystem med det är inget man vet med säkerhet, det är även viktigt att veta är att testen man gör inte är helt tillförlitliga och problemet som man ser i bland annat sverige är att sjukvården har för lite kunskap om covid-19 och på det sättet tar det för vanliga influensa.

Testen har även visat sig att inte fungera så bra på personer med lite symtom, det betyder att man måste göra om testerna flertalet gånger och det finns även indikationer om att barn kan vara smittspridare just på grund utav att man inte ser symtom på dom eller att dom inte får ett bra utslag på testerna så som det skulle behövas.

Testpaketen har varit ett av de viktigaste sätten att avgöra om en patient har covid-19, men resultat från testpaketen verkar vara felaktiga, och nu kommer larmen om att dom inte fungerar från flertalet länder så i nuläget man måste börja se över hur utrustningen fungerar och ta reda på varför de inte är tillförlitliga.

När forskare vid Pekings universitetet studerade det virala viruset som tagits från flertalet olika fall har man funnit två vanliga mutationer, det två typerna av viruset kallar man “L-typ” och “S-typ”.

Virus muterar alltid särskilt RNA-virus så som SARS-CoV-2 är det betyder att när en person blir infekterad med coronaviruset, replikeras det i deras andningsorgan. Varje gång det sker inträffar cirka ett halvt dussin genetiska mutationer.

COVID-19 kan inte botas enligt specialister

Epidemiologer runt i världen säger att i allmänhet när en person har smittats av covid-19 behöver det inte smitta igen, om nu inte viruset skulle mutera igen och övervinna kroppens eget immunförsvar som skulle kunna kan ske om man har ”S-typen” där det senare kan mutera till ”L-typ”.

En separat analys antyder att ”L-typen” härleddes från den äldre ”S-typen”. Den första stammen har troligen uppstått när viruset skapades och den andra muterade strax. Båda typerna finns involverade i det nuvarande globala utbrottet man ser även att L-typen är vanligare just nu och den är mer aggressiv därav den snabba smittspridningen.

L-typen verkar vara mer aggressiv när det gäller att överföra sig själv, men ingen har ännu ingen aning om hur dess genetiska förändringar kommer att relatera till sjukdomens svårighetsgrad.

Skillnaderna mellan de två identifierade stammarna är små och många av de genetiska skillnaderna påverkar inte produktionen av proteiner så det kommer inte att förändra hur viruset fungerar eller dom symtom som de orsakar.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt MSB har senre under dagen en pressträff om covid-19 där vi kommer rapportera om deras senaste information om Covid-19.

Källa: Peking University’s School of Life Sciences, Institut Pasteur of Shanghai, New Scientist, Fortune, Expressen.

Foto:Pixnio

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige