vårdkö

Sedan 2006 har 5 000 vårdplatser försvunnit i Sverige, enligt data från Sveriges kommuner och regioner som SVT rapporterar om. Det motsvarar en femtedel av vårdplatserna på svenska sjukhus. 

Läkare som tv-kanalen pratat med beskriver att bristen får stora konsekvenser i form av överläggningar och så kallade ”satellitpatienter”, som får vårdas på avdelningar som vanligtvis inte behandlar patientens sjukdom.

– Vi utsätter patienterna för större risker än vad som skulle vara nödvändigt, säger Karin Hildebrand som är biträdande överläkare på Södersjukhuset i Stockholm.

Att ekonomin avgör antalet vårdplatser och tillgången på pengar styr ekonomin som kontrollerar politiken kan vi alla vara överens om.
Det är alltså tillgången på pengar som är grunden till alla politiska beslut.
Pengarna – betalningsmedlet- utgörs till ca 98 % av räntebelastad skuld. Detta för att när pengar skapas av de enskilda bankerna genom att en utlåning bokförs som en monetär inlåning, ligger räntan utan för det nominella beloppet. Det innebär att nya pengar hela tiden måste skapas genom fortsatt skuldsättning. I all evighet.
När systemet inte längre kan försörja räntekostnaden kan inga nya lån tas -inga mer pengar skapas- och det blir brist på betalningsmedel.
Detta märks främst i den reala ekonomin genom att välfärden minskar. Det kan på mekanisk grund i det här systemet inte bli fler vårdplatser, bara färre.

Caroline Engström

Källa: Omni

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige