Home EKONOMI Sverige kommer förlora skattepengar till andra länder

Sverige kommer förlora skattepengar till andra länder

Sverige kommer förlora skattepengar till andra länder

Att ha olika lagar, regler och skatter i varje respektive land är inget konstigt, men när man börjar tänka på skatteregler när det gäller internationell verksamhet blir allting mer komplicerat.

Det finns ingen global skatt, däremot finns mängder med avtal mellan olika länder och de flesta länder har byggt sitt skattesystem, enligt källstatsprincipen. D.v.s. skatt skall utgå där källan till inkomsten är.  Det här blir förstås svårt när bolag inom samma koncern gör affärer med varandra, vem ”tjänar” mest på affären – självklart har det alltid en förmåga att styra inkomster dit, det i slutändan blir lägst skatt.

Eftersom business blivet allt mer och mer internationell, så har det blivit ett problem för högskatteländer att företagens vinster styrs mot lågskatteländer och till slut har ingen koll om någon alls får skatt i slutändan. Sverige som betraktas som ett högskatteland har surfat mellan olika regler och attraherat vissa typer av företag till Sverige för sin låga skatt! Det är nämligen så att vissa affärstransaktioner är skattefria i Sverige.

Hursomhelst det som sker nu är att OECD håller på att driva igenom nytt tankesätt och nytt sätt att beskatta verksamheter enligt BEPS (Base Erosion and profit shifting). Kort och gott förskjuts beskattning från källan, till där försäljningen sker. Eftersom Sverige har betydligt högre export än import och förhållandevis liten marknad, så kommer det slå stenhårt mot Sveriges skatteinkomster.

Storleken är många 10-tals miljarder, förmodligen i storleksordning vad EU-avgiften är. Gynnade blir istället marknader där det är stor import, inom EU är det fler importberoende länder än export/producerande. Förhandsberäkningar pekar på 15-70 miljarder i förlorad skatt (exporterade offentlig inkomst).

Hur Sverige i slutändan tänker lösa minskade skatteinkomster återstår att se, det vanligaste sättet, brukar vara att man höjer andra skatter, neddragning av offentliga utgifter hör till ovanligheten. Eftersom stora globala företag ”struntar” till vilket land de betalar skatt, så kan man nog förvänta sig att de redan extremt hårt beskattade småföretagen, får ytterligare skattebelastning och börda, eller att man rakt av låter företagen bli dubbelbeskattade (vilket leder till fortsatta företagsutflyttningar).

Det nya avtalet omfattar 137 länder och förhandlingarna beräknas vara klara november 2020, för att träda i kraft 1 januari 2022.

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige